ICF

 

Certifikace a akreditace

Přínos certifikací

ICF za 20leté působení po celém světě vytvořilo unikátní systém rozvoje profesionálních koučů a nastavilo procesy, které garantují velmi vysokou úroveň akreditovaných vzdělávacích programů koučinku.

Přes 15 000 koučů na celém světě splnilo podmínky jednoho z akreditačních programů. S certifikací ICF koučové prokazují nejen své dovednosti a profesionalitu, ale také vysoký zájem o vlastní rozvoj k dosažení vysokých profesních standardů a důraz na etiku.

Zájemcům o vzdělávání v koučinku akreditace u kurzu pomáhá v první selekci obrovské nabídky, kterou poskytuje internet. Kurzy označené ACSTH či ACTP jsou zkontrolovány nezávislou osobou v USA. Akreditace potvrzuje, že trénink je skutečně postavený na klíčových kompetencích kouče. Obsah splňuje požadovaný počet hodin a organizace, která kurz poskytuje, má vše, co je zapotřebí k organizaci kurzu. ICF Global kontroluje obsah. Žádosti o akreditaci programu se zasílají v anglickém jazyce. Po zaplacení poplatku a kontrole, že je doloženo vše potřebné, je zahájen proces akreditace, který trvá 6 - 18 měsíců. Zájemce o koučink tyto zkratky upozorňují, že z hlediska znalostí a dovedností kurz odpovídá mezinárodním standardům a klient tak získá velmi kvalitní program.

Certifikace koučů začínají být na trhu čím dál více žádané. Písmenka na vizitce kouče ACC, PCC a MCC sdělují klientovi, co kouč ve svém vzdělání a praxi má již za sebou a že byli jeho schopnosti ověřeny nezávislou osobou. Koučování by mělo probíhat dle kompetencí ICF a kouč by měl dodržovat etický kodex kouče. Záměrně píšeme měl by. Je mnoho koučů, kteří nejsou členy ICF či ICF ČR a nedodržují to, co by měli a co se naučili v akreditovaném tréninku.

ICF akredituje vzdělávací programy tréninkových škol a certifikuje kouče stejnými kritérii po celém světě.

Výzkumy prokazují výhody certifikace

Průzkum ICF odhalil několik důvodů, proč koučové těží ze získání certifikace. Dle průzkumu 2012 Global Coaching Study ICF certifikovaní koučové vykázali celosvětově vyšší než průměrný příjem ve srovnání s kouči bez certifikace s výjimkou Středního východu a Afriky.

Podle průzkumu 2010 ICF Global Consumer Awareness Study klienti, kteří spolupracovali s ICF certifikovanými kouči, byli obvykle se zkušeností s koučinkem více spokojeni a doporučili koučink ostatním. Dále v průzkumu 2010 ICF Global Awereness Study 84 % klientů, kteří zažili koučování, prohlásili, že je pro ně důležité, aby kouč byl certifikován.

Jak se vyznat ve zkratkách?

Certifikace koučů:

ACC - Associate Certified Coach - 1. stupeň certifikace
- kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 100 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 60 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzujicí koučovací dovednosti na úrovni ACC v rámci ICF kompetencí.

PCC - Profesional Certified Coach - 2. stupeň certifikace
- kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 750 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 128 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzujicí koučovací dovednosti na úrovni PCC v rámci ICF kompetencí.

MCC - Master Certified Coach - 3. stupeň certifikace
- kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 2500 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 200 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzujicí koučovací dovednosti na úrovni MCC v rámci ICF kompetencí.

Akreditace tréninků:

CCE - Continuing Coach Education
- kontinuální vzdělávání kouče - využívá se nejčastěji pro další rozvoj koučů, kteří absolvovali akreditovaný výcvik a získali titul ACC, PCC nebo MCC a jimž vypršela platnost. Všechny tyto tituly se udílí na dobu 3 let. Pro jejich prodloužení je zapotřebí určitý počet CCE kreditů. Vzdělávací tréninky s označením CCE mají maximálně 30 výukových hodin a slouží k naučení se jedné nebo několika specifických dovedností.

ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours - studenti na této úrovni budou získávat praktické a teoretické znalosti s rozšířenými možnostmi rozvíjet své koučovací dovednosti pod záštitou fakulty.

ACTP - Accreditated Coach Training Program - studenti na této úrovni budou získávat praktické a teoretické dovednosti s více příležitostmi rozvíjet své koučovací dovednosti pod záštitou fakulty. Studenti dokončí program závěrečnou zkouškou potřebnou k získání akreditace.

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení