ICF

 

ICF certifikace a akreditace

Naše mateřská organizace uděluje certifikační a akreditační stupně:

JEDNOTLIVCŮM
Koučům

ŠKOLÁM
které vzdělávají kouče

 

 

Jednotlivci - certifikační stupně ICF koučů

CERTIFIKACE PRO INDIVIDUÁLNÍ KOUČE (ACC / PCC / MCC)

ICF nabízí tři různé certifikační úrovně, které se rozlišují podle získaných tréninků a zkušeností.

  • Associate Certified Coach (ACC)®
  • Professional Certified Coach (PCC)®
  • Master Certified Coach (MCC)®
Mezinárodně uznávané tituly profesionálních koučů ACC®, PCC® a MCC® lze získat jen přímo u ICF. ICF neposkytuje žádným dalším institucím právo tyto certifikace udílet.

Při žádosti o ACC nebo PCC akreditaci musíte upřesnit, zda jste způsobilí požádat prostřednictvím ACTP nebo cestou tzv. portfolia. Pro MCC akreditaci existuje pouze jeden způsob.

Požadavky jednotlivých certifikací najdete níže.

Základní informace o certifikacích:

Důvody proč ICF certifikace a akreditace poskytuje:

  1. Ustanovit a administrovat minimální standardy pro certifikované profesionální kouče a akreditované školy, poskytující tréninky v oblasti koučinku.
  2. Být schopna zajistit klientům požadovanou minimální nebo vyšší úroveň kvality jednotlivých koučů i tréninkových škol.
  3. Zkvalitňovat profesionální koučink a ustanovit ho jako samostatnou a jasně definovanou profesi.

Systém ICF certifikací a akreditací zajišťuje koučům a tréninkovým školám ohodnocení, které jim pomáhá k odlišení se na dodavatelském trhu.

Než se rozhodnete vyplnit přihlášku a rezervovat si na splnění požadavků k jednotlivým certifikačním úrovním potřebný čas, energii a finance, přečtěte si, prosím, pozorně následující informace. V dokumentu Klíčové způsobilosti kouče ICF definuje standardy všech svých členů. Abyste uspěli v certifikačním procesu, je zapotřebí, abyste byli s těmito standardy velmi dobře seznámeni. Pokud si nejste jisti, že vaše způsobilosti jsou na požadované úrovni, věnujte jim pozornost a pracujte na nich. Teprve potom požádejte o certifikaci.

Abychom mohli zajistit, že certifikace bude probíhat férově a přesně podle pravidel, vaši žádost bude posuzovat trojice náhodně vybraných koučů, kteří jsou sami držiteli certifikace MCC. Jejich nezávislé ohodnocení bude základem rozhodnutí, zdali vám bude certifikace udělena.

Výsledky hodnotícího procesu budou do značné míry ovlivněny informacemi, které uvedete do formuláře žádosti, který bude ověřovat, že:

  1. jste úspěšně absolvovali formální trénink pro kouče, který je v souladu s definicí profesionálního koučinku tak, jak je definován ICF
  2. jste úspěšně aplikovali získané znalosti a dovednosti u svých klientů

↑ Nahoru


Požadavky pro certifikaci

Pokud budete mít zájem o získání některého z výše uvedených mezinárodně uznávaných titulů, konzultujte s námi následující tabulku požadavků:

Associate Certified Coach (ACC)
Způsob získání certifikace ACC ACTP   ACC ACSTH   ACC Portfolio
Trénink Absolvování Akreditovaného koučovacího programu (ACTP - program musí mít udělenu akreditaci ICF) a splnění veškerých certifikačních požadavků tohoto kurzu   Minimálně 60 hodin výcviku koučování, který je schválen ICF jako Výcvikové hodiny specifické pro kouče (ACSTH) nebo Akreditovaného koučovacího programu (ACTP - program musí mít udělenu akreditaci ICF)   60 hodin výcviku koučování (budete dokládat program výcviku, zda je v souladu s ICF kompetencemi)
Mentorské hodiny     10 hodin s Mentorem (uznaným ICF)   10 hodin s Mentorem (uznaným ICF)
Minimum požadovaných zkušeností 100 hodin, z toho
75 placených hodin
8 klientů

Minimálně 50 hodin se musí uskutečnit v období 18 měsíců předcházejících přihlášce k certifikaci (ne starších)
  100 hodin, z toho
75 placených hodin
8 klientů

Minimálně 50 hodin se musí uskutečnit v období 18 měsíců předcházejících přihlášce k certifikaci (ne starších)
  100 hodin, z toho
75 placených hodin
8 klientů

Minimálně 50 hodin musí se uskutečnit v období 18 měsíců předcházejících přihlášce k certifikaci (ne starších)
Posouzení výkonu     Jedna nahrávka koučovacího sezení a její písemný přepis   Jedna nahrávka koučovacího sezení a její písemný přepis. Robustní dokumentace ke kurzu.
Posouzení koučovacích znalostí Test koučovacích znalostí on-line
(test lze absolvovat v českém jazyce)
  Test koučovacích znalostí on-line
(test lze absolvovat v českém jazyce)
  Test koučovacích znalostí on-line
(test lze absolvovat v českém jazyce)
Poplatek ICF členové $100 USD   $300 USD   $400 USD
Poplatek pro nečleny ICF $300 USD   $500 USD   $600 USD
Obnova certifikace Po 3 letech; 40 CCEUs (40 hodin pokračující výuky pro kouče), z toho 3 etické; 10 hodin s mentorem   Po 3 letech; 40 CCEUs (40 hodin pokračující výuky pro kouče), z toho 3 etické; 10 hodin s mentorem   Po 3 letech; 40 CCEUs (40 hodin pokračující výuky pro kouče), z toho 3 etické; 10 hodin s mentorem
Odhadovaná doba vyřízení 4 týdny   4 týdny   14 týdnů

 

Professional Certified Coach (PCC)
Způsob získání certifikace PCC ACTP   PCC ACSTH   PCC Portfolio
Trénink Absolvování Akreditovaného koučovacího programu (ACTP - program musí mít udělenu akreditaci ICF) a splnění veškerých certifikačních požadavků tohoto kurzu   Minimálně 125 hodin výcviku koučování, který je schválen ICF jako Výcvikové hodiny specifické pro kouče (ACSTH) nebo Akreditovaného koučovacího programu (ACTP - program musí mít udělenu akreditaci ICF)   125 hodin výcviku koučování (budete dokládat program výcviku, zda je v souladu s ICF kompetencemi)
Mentorské hodiny Splněno v rámci splnění veškerých certifikačních požadavků Akreditovaného koučovacího programu   10 hodin s Mentorem (uznaným ICF)   10 hodin s Mentorem (uznaným ICF)
Minimum požadovaných zkušeností 750 hodin, z toho
675 placených hodin
25 klientů

Od 1. 10. 2016:
500 hodin, z toho 450 placených hodin
25 klientů
Minimálně 50 hodin se musí uskutečnit v období 18 měsíců předcházejících přihlášce k certifikaci (ne starších)
  750 hodin, z toho
675 placených hodin
25 klientů

Od 1. 10. 2016:
500 hodin, z toho 450 placených hodin
25 klientů
Minimálně 50 hodin se musí uskutečnit v období 18 měsíců předcházejících přihlášce k certifikaci (ne starších)
  750 hodin, z toho
675 placených hodin
25 klientů

Od 1.10.2015:
500 hodin, z toho 450 placených hodin
25 klientů
Minimálně 25 hodin se musí uskutečnit v období 18 měsíců předcházejících přihlášce k certifikaci (ne starších)
Posouzení výkonu Splněno v rámci splnění veškerých certifikačních požadavků Akreditovaného koučovacího programu   2 nahrávky koučovacích sezení a jejich písemný přepis   2 nahrávky koučovacích sezení a jejich písemný přepis
Posouzení koučovacích znalostí Test koučovacích znalostí on-line
(test lze absolvovat v českém jazyce)
  Test koučovacích znalostí on-line
(test lze absolvovat v českém jazyce)
  Test koučovacích znalostí on-line
(test lze absolvovat v českém jazyce)
Poplatek ICF členové $300 USD   $300 USD   $675 USD
Poplatek pro nečleny ICF $500 USD   $500 USD   $875 USD
Obnova certifikace Po 3 letech; 40 CCEUs (40 hodin pokračující výuky pro kouče)   Po 3 letech; 40 CCEUs (40 hodin pokračující výuky pro kouče)   Po 3 letech; 40 CCEUs (40 hodin pokračující výuky pro kouče)
Odhadovaná doba vyřízení 4 týdny   14 týdnů   18 týdnů

 

Master Certified Coach (MCC)
Způsob získání certifikace MCC Portfolio
Trénink 200 hodin výcviku koučování
Mentorské hodiny 10 hodin s Mentorem (uznaným ICF)
Minimum požadovaných zkušeností 2500 hodin, z toho
2250 placených hodin
35 klientů
Posouzení výkonu 2 nahrávky koučovacích sezení
a jejich písemný přepis
Posouzení koučovacích znalostí Test koučovacích znalostí on-line (test lze absolvovat v českém jazyce), pokud nebyl absolvován již při získávání ACC nebo PCC certifikace
Poplatek ICF členové $575 USD
Poplatek pro nečleny ICF $775 USD
Obnova certifikace Po 3 letech; 40 CCEUs (40 hodin pokračující výuky pro kouče)
Odhadovaná doba vyřízení 18 týdnů

Jak certifikaci získat se můžete dozvědět na této stránce.

↑ Nahoru


ŠKOLY - ICF akreditované vzdělávací programy v ČR

V České republice jsou v tuto chvíli dostupné následující ICF akreditované vzdělávací programy:

Accredited Coach Training Programs (ACTP)

Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

Continuing Coach Education (CCE)

Přehled akreditovaných programů najdete zde.

Aktuální informace je možné najít na stránkách Mezinárodní federace koučů (ICF Global).

Stručné vysvětlivky uváděných pojmů najdete zde.

Pokud hledáte podrobnější informace, než jsou na našem webu, doporučujeme prostudovat web ICF Global.

↑ Nahoru

 

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení