ICF

 
Pro ICF je důležité udržení vysokého standardu profesionálního koučování po celém světě. Proto se získaná certifikace obnovuje vždy po 3 letech.
 

Požadavky na obnovu certifikací:

 • Podání online žádosti o obnovu certifikace spolu příslušnými dokumenty na stránkách ICF global
 • Získání nejméně 40 hodin CCE – dalšího vzdělávání kouče (Continuing Coach Education) – během 3 let od získání certifikace nebo od poslední obnovy certifikace
 • Z toho minimálně 24 hodin musí být zaměřen na základní kompetence kouče (Core Competencies)
 • Končí-li vaše ICF certifikace 31.12.2016 a později, budete při její obnově potřebovat alespoň 3 CCE v oblasti etiky koučování.
 • CCE body za etiku je možné získat na trénincích zaměřených na etiku, které mají přiznané CCE body nebo na ICF Global on-line kurzu etiky. Jeho dokončení vám zajistí 3 požadované CCE body v oblasti etiky, které se zároveň započítávají do potřebných 24 CCE bodů kategorie Core Competencies.
 • On-line kurz etiky je přístupný zde
 • Pro obnovu ACC je potřeba znovu splnit 10 hodin s Mentorem (uznaným ICF)
 • Změny platné pro rok 2018 naleznete zde.

Cena obnovy certifikace:

175 USD pro členy ICF, 275 USD pro nečleny

Online žádost

Jak získat CCE – uznané zdroje CCE

 • Kategorie Core Competencies – trénink, psaní, výzkum vztažené k základním kompetencím kouče (minimálně 24 CCE) – pro podrobné informace, co je potřeba pro jednotlivé kategorie doložit) navštivte stránku ICF Global
  1. Trénink uznaný ICF
   • CCE pořádané lokálními ICF Chapter
   • CCE pořádané poskytovatelem uznaným ICF
   • CCE získané v rámci globální nebo regionální konference ICF
   • Hodiny absolvované v rámci ACTP nebo ACSTH programu
   • Speciální aktivity a projekty předem schválené ICF
  2. Ostatní tréninkové aktivity
   • Trénink, který nebyl schválený předem ICF, zahrnující hlasovou interakci lektora a žáka
   • Působení jako lektor na tréninku schváleném ICF
   • Působení jako Mentor Coach a/nebo Supervisor
   • Mentoring ohledně ICF kompetencí poskytnutý koučem, který má ICF certifikaci
   • Supervize supervizorem ohledně rozvoje koučovských dovedností
   • Vyvinutí metodiky tréninku, u kterého byla podána žádost o akreditaci jako CCE, ACTP, ACSTH
   • Publikace článku
   • Publikace revidovaného výzkumu kolegou
 • Kategorie Resource Development – rozvoj zdrojů – trénink, psaní, výzkum nevztahující se k základním kompetencím kouče (max 16 CCE)
  1. Vlastní tréninky a jiné sebevzdělávání (max. 16 CCE)
   • Trénink, který se nevztahuje k ICF kompetencím kouče a který slouží k osobnímu či profesnímu rozvoji kouče
   • Aktivity, které se nevztahují k ICF kompetencím kouče – čtení, psaní, výzkum
   • Archivované virtuální vzdělávací sezení (jen pro ICF členy)
   • Tréninky ACTP nebo ACSTH absolvované samostudiem

Zvýšení certifikace

Pokud chcete zvýšit vaši certifikaci, je potřeba podat přihlášku přes individuální certifikace.
Abyste předešli tomu, že vaše současná certifikace vyprší, doporučujeme požádat o vyšší certifikaci včas. V tabulce jsou doporučené nejpozdější termíny pro požádání o vyšší certifikaci:
 
Současná certifikace Datum obnovy současné certifikace Požadovaný způsob získání certifikace Odhadovaný čas pro zpracování přihlášky Doporučené datum přihlášky
ACC 31. 12. 2015 PCC ACTP 4 týdny 30. 11. 2015
ACC 31. 12. 2015 PCC Portfolio 20 týdnů 13. 8. 2015
PCC 31. 12. 2015 MCC Portfolio 20 týdnů 13. 8. 2015

Kde lze najít trénink

 • CCE pořádané poskytovatelem schváleným ICF, lokálními ICF Chapters – Go to ICF Event Calendar.
 • Individuální kurzy v rámci ACTP nebo ACSTH – Go to ICF Training Program Search Service.
 • ICF Konference a akce – Go to ICF Conferences and Events.
 • Virtuální vzdělávací sezení – Go to ICF Archived Learning.
 • Kurzy neschválené ICF – aby byly počítány jako CCE, uchazeč musí doložit:
  • Potvrzení o absolvování
  • Detailní curriculum, které ukazuje vztah k ICF kompetencím kouče
  • Další dodatečné materiály (PowerPoint, PDF, …).
  • Materiály nevztahující se k ICF kompetencím kouče budou počítány jako Resource Development CCE

 

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení