ICF

 

Akreditační stupně ICF koučů

AKREDITACE PRO INDIVIDUÁLNÍ KOUČE (ACC / PCC / MCC)

ICF nabízí tři různé akreditační úrovně, které se rozlišují podle získaných tréninků a zkušeností.

CredentialRequirementsChartAug2012Mkt.pdf

  • Associate Certified Coach (ACC)®
  • Professional Certified Coach (PCC)®
  • Master Certified Coach (MCC)®
Mezinárodně uznávané tituly profesionálních koučů ACC®, PCC® a MCC® lze získat jen přímo u ICF. ICF neposkytuje žádným dalším institucím právo tyto certifikace udílet.

Pokud budete mít zájem o získání některého z výše uvedených mezinárodně uznávaných titulů, konzultujte s námi následující tabulku požadavků:

Certifikační úroveň Minimální požadavky
Akreditovaný trénink Odkoučované hodiny
Associate Certified Coach (ACC)® 60 hodin 100 hodin
Professional Certified Coach (PCC)® 125 hodin 750 hodin
Master Certified Coach (MCC)® 200 hodin 2500 hodin

Základní informace o certifikacích:

Důvody proč ICF certifikace poskytuje:

  1. Ustanovit a administrovat minimální standardy pro certifikované profesionální kouče a akreditované školy, poskytující tréninky v oblasti koučinku.
  2. Být schopna zajistit klientům požadovanou minimální nebo vyšší úroveň kvality jednotlivých koučů i tréninkových škol.
  3. Zkvalitňovat profesionální koučink a ustanovit ho jako samostatnou a jasně definovanou profesi.

Systém ICF certifikací a akreditací zajišťuje koučům a tréninkovým školám ohodnocení, které jim pomáhá k odlišení se na dodavatelském trhu.

Než se rozhodnete vyplnit přihlášku a rezervovat si na splnění požadavků k jednotlivým certifikační úrovním potřebný čas, energii a finance, přečtěte si, prosím, pozorně následující informace. V dokumentu Klíčové způsobilosti kouče ICF definuje standardy všech svých členů. Abyste uspěli v akreditačním procesu, je zapotřebí, abyste byli s těmito standardy velmi dobře seznámeni. Pokud si nejste jisti, že vaše způsobilosti jsou na požadované úrovni, věnujte jim pozornost a pracujte na nich. Teprve potom požádejte o certifikaci.

Abychom mohli zajistit, že certifikace bude probíhat férově a přesně podle pravidel, vaši aplikaci bude posuzovat trojice náhodně vybraných koučů, kteří jsou sami držiteli certifikace MCC. Jejich nezávislé ohodnocení bude základem rozhodnutí, zda-li vám bude certifikace udělena.

Výsledky hodnotícího procesu budou do značné míry ovlivněny informacemi, které uvedete do aplikačního formuláře, který bude ověřovat, že:

  1. jste úspěšně absolvovali formální trénink pro kouče, který je v souladu s definicí profesionálního koučinku tak, jak je definován ICF
  2. jste úspěšně aplikovali získané znalosti a dovednosti u svých klientů
 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení