ICF

 

Slovníček pojmů

 • Associate Certified Coach (ACC) – první a základní stupeň certifikace pro profesionální kouče.
 • Professional Certified Coach (PCC) – pokročilý stupeň certifikace pro profesionální kouče.
 • Master Certified Coach (MCC) – nejvyšší stupeň certifikace pro profesionální kouče.
 • Client Coaching Hours – jednou koučovací hodinou se rozumí 60 minut čistého času věnovaného koučinku osoby, která si vás jako kouče najala a se kterou máte uzavřenou smlouvu na koučink (nikoliv na konzultaci nebo terapii). Pokud vaše služby zahrnují i jiné aktivity než koučink, uvádějte výhradně jen hodiny, po které jste klienta koučovali.
 • Coach Specific Training – je trénink, který se primárně zaměřuje na výuku dovedností pro kouče a jehož hlavní důraz je kladen na osvojení koučovacích technik, které jsou v souladu s klíčovými způsobilostmi definovanými ICF.
 • Accredited Coach Training Program (ACTP) - ucelený tréninkový program akreditovaný ICF zakončený zkouškami usnadňující certifikaci pro stupně ACC a PCC.
 • Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)  tréninkový program certifikovaný ICF, jehož hodiny se započítávají pro akreditace přes portfolio.
 • Continuing Coach Education (CCE) pokračující vzdělání pro kouče pomocné například pro obnovování akreditací.
 • Student Contact Learning Hours (SCLH) – doba (počet hodin), po kterou byl student koučinku účastníkem konkrétních tréninků (nezapočítává se doba strávená přestávkami na oběd nebo kávu).
 • The Agency – tréninková organizace, která uplatňuje ICF akreditované programy.
 • Application Review Committee (ARC) – komise, jenž posuzuje a vyhodnocuje aplikace pro akreditaci, je jmenována výkonnou radou ICF.
 • ICF Executive Committee (EC) – výkonná rada ICF.
 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení