ICF

 

ICF - International Coach Federation (Mezinárodní federace koučů)

Je organizace sdružující profesionální kouče, kteří koučují v oblasti profesního i osobního života, a kteří se hlásí ke koučinku tak, jak ho ICF definuje.
 
Jasně vymezuje přístup, chování a jednání jaké její členové - profesionální koučové pod pojmem koučink a koučování nabízejí. Definuje, jak se v ICF sdružení koučové chovají a přistupují ke svým klientům, jaký etický kodex dodržují a jaké hlavní kompetence mají mít.
 
Definuje vysoké profesní standardy pro kouče, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a tréninkové školy a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů.
 
Je největší světová organizace profesionálních koučů, sdružuje přes 17.000 koučů v 95 zemích celého světa.
 

Naše vize

Koučink se stane nedílnou součástí společnosti a členové ICF představují v profesionálním koučinku nejvyšší kvalitu.
 
Důvodem existence ICF je budovat, podporovat a hájit integritu koučinku jako profese pomocí programů a standardů individuálního členství.
 
Budovat ... ICF zajišťuje vysokou publicitu a povědomí o koučinku jako profesi skrze své marketingové strategie, reklamní akce a PR kampaně.
 
Podporovat ... ICF vyvíjí a implementuje programy, které pomáhají profesnímu rozvoji její členské základny. Mimo hlavní vzdělávací akci, kterou je výroční světová konference, ICF podporuje rozvojové aktivity zejména ve svých lokálních, regionálních a virtuálních skupinách zastoupených v zemích po celém světě – chapters. Kontinuální rozvoj je možný také díky webové stránce ICF a jejím tištěným i elektronickým publikacím.
 
Hájit ... ICF vyvíjí a propaguje všeobecně akceptovaný etický kodex kouče a klíčové kompetence profesionálního kouče. ICF je také autorem prvního univerzálního akreditačního procesu, který zajišťuje integritu koučinku prostřednictvím standardizovaného systému certifikací, který pomáhá klientům vybrat si kvalitního profesionálního kouče.
 

Co je ICF

ICF – International Coach Federation (Mezinárodní federace koučů), založená v roce 1995, je největší světová organizace sdružující profesionální kouče ze 128 zemí celého světa.

V roce 2015, kdy slaví 20 let od svého vzniku, má ICF více než 26 000 členů.

ICF se zaměřuje na rozvoj profese kouče. Definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů. ICF podporuje kontinuální vzdělávání koučů a akredituje školy a vzdělávací programy podle přijatých standardů pro zaručení profesionality koučování.

 

V České republice působí Mezinárodní federace koučů od roku 2005. V současné době se Česká pobočka Mezinárodní federace koučů, ICF ČR, zaměřuje zejména na podporu profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem.

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení