ICF

 

Časté dotazy na členy Komise pro etiku profesionálního koučování ICF ČR

a) od koučů

 1. Jaká loga ICF mohu jako člen Mezinárodní federace koučů – ICF použít?

  Loga 2013

  V souladu s Etickým kodex ICF, konkrétně Částí druhou, Sekcí 1:

  odst. 1. „Nebudu vědomě činit žádná veřejná prohlášení, která jsou nepravdivá nebo zavádějící, nebudu tvrdit nic nepravdivého v písemných dokumentech, které se vztahují ke koučovací profesi, mé certifikaci nebo ICF.“

  odst. 2. „Přesně pojmenovávám svou koučovací kvalifikaci, odbornost, zkušenost, certifikace a certifikace ICF.“

  odst. 8. „Budu používat ICF členské kontaktní informace (e-mailové adresy, telefonní čísla atd.) pouze v rozsahu schváleném ICF.“

  je třeba respektovat následující pravidla pro používání log ICF:

  1.  Logo


   mohou používat aktuální členové ICF Global na svých webových stránkách, vizitkách, tiskových zprávách, emailových podpisech a dalších reklamních předmětech.
   Vždy však v souladu s ICF Brand Identity Manual (032013)
  2. Logo


   a jeho schválené alternativy, viz Balíček, dokument CzechRepublicLogoPROOFS.pdf, mohou používat členové Czech Chapter.
  3. Certifikovaní koučové,

   s aktuálně platnou certifikací, mohou, ve spojení se svým jménem, používat loga se svouertifikací ACC, PCC, MCC, a to v podobě loga nebo ikony viz str. 14 ICF Brand Identity Manual (032013)

 2. K čemu mi může pomoci Etický kodex ICF?

  Etický kodex je dobrý průvodce při jednáních s našimi klienty, zadavateli koučování, prostě tehdy, kdy se rozhodujeme o přijetí zakázky a konkrétní spolupráci s klientem. Připomíná nám, abychom si více ujasňovali své vlastní hranice, potřeby a také napomáhali klientům si ujasnit ty své.

  Etický kodex ICF vytištěný a podepsaný můžete přikládat k dohodám, smlouvám, tak aby bylo jasné všem stranám, co jako kouč můžete dělat. To často pomáhá při diskuzích o tom, jaké informace, komu a jak předávat ve chvíli, kdy si domlouváte zakázku ve firmách, kde o důvěrnosti koučování nemusí mít vždy ty správné představy. Etický kodex je dokument, o který se můžeme jako profesionální koučové opírat, abychom nepodlehli svodům a požadavkům obchodního světa. Chce to však jej používat, vracet se k němu a tak si svoje etické hranice uvědomovat a poznávat.

 3. Co mám dělat, když podle mého názoru můj kolega kouč/ka jedná neeticky?

  • Upozorním ho na jeho jednání, které nejspíš není v souladu s Etickým kodexem ICF, a požádám ho o vysvětlení.
  • Oslovím členy Komise pro etiku koučování a konzultuji s nimi svůj názor, případně je požádám o projednání předmětné záležitosti.
  • Podám stížnost na ICF Global o porušení Etického kodexu ICF podle směrnic ICF týkajících se Postupu při revizi etického chování, které jsou uvedeny na stránkách ICF Global, to vše ve smyslu odstavce "Etická porušení" Dohody uzavřené mezi ICF a Kapitolou ICF v České republice (ICF Chartered Chapter Czech Republic) dne 16.7.2008
 4. Čím můžu přispět k etice koučování?

  • Svým vlastním chováním, které je v souladu s Etickým kodexem ICF.
  • Pokud se setkám s porušením Etického kodexu ICF u svého kolegy či kolegyně, postupuji … viz otázka č. 3.
  • Seznamuji s Etickým kodexem ICF své klienty. Etický kodex ICF je nedílnou součástí či přílohou smluv uzavíraných s mými klienty.
    

b) od klientů

K nalezení zde.

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení