ICF

 

Vize Komise pro etiku koučinku

Podporujeme schopnost a potřebu rozpoznávat a uplatňovat etické jednání v profesi ICF koučů.
 

Statut Komise pro etiku koučinku Rady spolku ICF ČR (dále jen EK)

 1. EK je nezávislým orgánem ICF ČR.
 2. EK má 3 – 7 členů a je vedena předsedou/předsedkyní EK.
 3. Předsedu EK si zvolí členové EK ze stávajících členů poměrnou většinou hlasů.
 4. Členové EK jsou členy české pobočky ICF minimálně a nepřetržitě po dobu 2 (dvou) let, jsou certifikovaní ICF a nebylo a není s nimi vedeno žádné jednání či řízení o porušení ICF Etického kodexu.
 5. Členem EK má právo být prezident past ICF ČR, jinak minulý prezident ICF ČR.
 6. Předseda EK má právo zúčastnit se jednání Rady ICF ČR.
 7. EK a Rada se informují o činnosti nejméně dvakrát (2x) do roka.
 8. EK předkládá zprávu o činnosti Valné hromadě členů ICF ČR.
 9. EK pracuje v souladu se standardy ICF a stanovami spolku ICF ČR.
 10. Práce v EK je dobrovolná.

Poslání Komise pro etiku koučinku

 1. Podporovat u členů ICF znalost a porozumění Etického kodexu ICF a standardů ICF.
 2. Rozšiřovat znalost a využití Etického kodexu směrem k uživatelům a klientům koučinku.
 3. Poskytovat poradenství ke stížnostem a jejich podání k příslušnému orgánu ICF o porušení etického chování ICF kouče.

Postup Komise pro etiku koučinku při porušení Etického kodexu ICF

1. st.  písemné upozornění se žádostí o vysvětlení
2. st.  výzva k osobnímu jednání se zástupci komise
3. st.  předání informace o porušení Etického kodexu podle směrnic ICF týkajících se Postupu při revizi etického chování, které jsou uvedeny na stránkách ICF Global, to vše ve smyslu odstavce "Etická porušení" Dohody uzavřené mezi ICF a Kapitolou ICF v České republice (ICF Chartered Chapter Czech Republic) dne 16.7.2008

 

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení