ICF

 

Proč být členem

Jaké jsou novinky pro členy v roce 2014?

  1. ICF pomáhá členům s marketingem a rozvojem podnikáníICF Business Development Series Vám pomůže oslovit více klientů, lépe propagovat Vaše podnikání v oboru pod uznávanou značkou, využít sociální média, vybudovat cenovou strukturu Vašich služeb, rozvinout příležitosti pro pasivní příjem atd.
  2. ICF poskytuje členům výsledky průzkumů pro rozvoj jejich praxe a získání více klientů — pro kouče, kteří se chtějí odlišit a získat konkurenční náskok je nezbytná práce s výsledky průzkumu trhu. Skvělou příležitostí je též účast na ICF Advance 2014: Science of Coaching.
  3. Rostoucí komunita členů — ICF se zavazuje k získávání nejlepších koučů v oboru. To znamená, že naše obec bude pestřejší a poskytne členům širší možnosti pro networking. Jednotná organizace ICF bude mít silnější vliv na formování koučovací profese ve světě.
  4. Posílení zákaznického servisu pro členy — ICF posiluje svoji expanzi ustavením šesti regionálních manažerů zákaznického servisu po celém světě, kteří odpovědí na Vaše otázky ohledně členství, certifikace a kvalifikace.

Jaký je význam ICF ve světě profesionálního koučování?

Mezinárodní federace koučů – International Coach Federation – ICF (www.coachfederation.org) jako největší světová organizace v oboru sdružuje vice než 22 000 členů. Od roku 1995 určuje standardy koučování ve více než 100 zemích a uděluje tituly ACC, PCC a MCC. Akredituje vzdělávací programy institucí po celém světě.

Mezinárodní federace koučů je podpůrnou organizací pro profesionální kouče ve všech specializacích. Ať už jde např. o životní, kariérový či manažerský koučink, ICF je hybnou silou v rozvoji povolání kouče a jeho standardů. ICF přispívá k rozkvětu lidské společnosti pomocí tvůrčího procesu, koučování, zaměřeného na cíl - maximalizovat profesní i osobní potenciál člověka.

ICF zvyšuje viditelnost profese kouče prostřednictvím globálních strategických aliancí, public relations a marketingových nástrojů, jako je například Coach Referral Service (CRS), což je bezplatná služba, která pomáhá potenciálním klientům nalézt akreditované kouče.

ICF podporuje své členy poskytováním příležitostí k neustálému profesnímu růstu, a to jak na místní, tak na mezinárodní úrovni, včetně konferencí, marketingových průzkumů a různých networking programů. Organizace také spolupracuje s poskytovateli služeb ve prospěch členů a poskytuje dodatečnou podporu prostřednictvím svých internetových stránek, databází a publikací.

ICF zachovává integritu koučování prostřednictvím mezinárodně uznávaných profesních standardů. Dnes je ICF univerzálně oceňována v profesionálním světě koučování zejména pro tyto významné přínosy:

  1. rozvoj klíčových kompetencí v koučování,
  2. vytvoření profesionálního etického kodexu a norem,
  3. vytvoření mezinárodně uznávaného certifikačního programu,
  4. nastavení pravidel prostřednictvím akreditací pro specifické vzdělávacích programy pro kouče,
  5. vytváření odborných diskusních skupin – Communities of Practice.

ICF ČR (www.coachfederation.cz) je pobočkou ICF v České republice; je profesním sdružením pro kouče a partnerem pro klienty, které od roku 2005 garantuje vysoké profesionální a etické standardy koučování v ČR. Spolek ICF ČR podporuje ICF akreditační procesy a rozvoj koučů. ICF v ČR již 9 let vytváří jedinečný prostor pro sdílení a podporu koučů.

Nyní trh koučinku v ČR nejvíce potřebuje poznat a odlišit kvalitní kouče od lidí, kteří klientům nepřinášejí požadovanou kvalitu a očekávané výsledky. V tom spočívá hlavní význam české organizace ICF pro nejbližší budoucnost.

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení