ICF

 

Projekty - aktuální

Vyberte si svého průvodce světem koučování:
ICW 2019 se koná ve dnech 13. – 19. 5. 2019

Vyberte si svého průvodce světem koučování ICW 2019 se koná ve dnech 13. – 19. 5. 2019

II. ročník CSR projekt pro-bono koučink v azylových domech
ICF je v roce 2019 partnerem 4 azylových domů v České republice, ve kterých koučové – dobrovolníci z ICF ČR poskytují 19 zaměstnancům azylových domů individuální a týmový koučink - tj. celkem téměř 40 koučovacích hodin v pro-bono hodnotě téměř 180 000 Kč. Manažeři a zaměstnanci azylových domů si podobně jako účastníci předchozího 1. ročníku projektu, který proběhl v roce 2017/2018, díky koučování specifikují svoje cíle, ujasňují role a kompetence, procházejí manažerským koučováním, koučováním "Work life balance" a dalšími koučovacími tématy. Pro-bono akci zaštiťuje ICF ČR ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové (NTM).

Projektu se účastní tyto azylové domy:

Azylový dům Acorus Oblastní charita Most


Historie projektů

Invitation to 2nd International Forum
1.Mezinárodní fórum ICF ČR 2015
„Síla koučování“zde.
2. Mezinárodní fórum ICF ČR 2017
„Tvorba a rozvoj koučovací kultury zde.


aneb Koučování ve školách…

Motto:

"Smyslem a cílem vzdělání by mělo být, aby nás učilo spíše jak myslet, než co si máme myslet – spíše vylepšit naši mysl tak, abychom mohli myslet sami za sebe, než načíst paměť myšlenkami jiných lidí." Bill Beattie

Jak a proč projekt vznikl?

 • Na počátku byly otázky:
  • Kdybychom nějak mohli ovlivnit naši budoucnost, tedy budoucnost našich dětí, co bychom si přáli?
  • Co chceme pro nás – rodiče, děti a učitele – teď hned?
  • A co pro to můžeme udělat?
   ***********
  • Chceme vrátit do českých škol radost z učení a z učení se.
  • Chceme oblíbené a kreativní učitele plné života. Totéž chceme pro děti.
  • Chceme těšení se do školy pro všechny zúčastněné, tedy i pro rodiče.
 • Tak vznikla myšlenka nabídnout českému školství zkušenosti s metodou, která se s úspěchem používá při motivaci jednotlivců i organizací.
 • Podstatou projektu je zavedení koučování do českých škol s cílem podnítit zájem o sebe sama,  o druhé lidi a jejich schopnosti, o celkové zlepšení vztahů a o obecné prohloubení sebe-vědomí  a sebeodpovědnosti všech zúčastněných.
 • Jde o dobrovolnou iniciativu profesionálních koučů organizovaných pod záštitou ICF ČR, kteří umí s metodou pracovat, a mají s koučováním i výchovou (někteří i s výukou) dětí vlastní zkušenost.

Co nabízíme?

 • Alternativu
  • Nabízíme subjektům ve školách alternativu, jak přemýšlet o své práci, cílech, možnostech, prostoru, vědomostech a pocitech.
 • Zážitek
  • Aktivním přizváním kouče zažijí jednotlivé subjekty efekt koučovacího přístupu na sobě samých a na druhých, které řídí, vedou nebo ovlivňují, anebo s kterými jen sdílí stejnou třídu nebo sborovnu.
 • Přínos
  • Tímto efektem je obecně zlepšení vztahu k sobě samému a k ostatním lidem – tedy zkvalitnění vztahů – a převzetí odpovědnosti za tvorbu a udržení tohoto stavu.

Co ještě?

 • Možnost zefektivnění komunikace učitelů a studentů
 • Zvýšení efektivity studia
 • Znovunalezení motivace a radosti z práce
 • Nastavení cílů školy a strategie jejich dosažení

Možné konkrétní přínosy koučování pro pedagogy

 • Jak si získat a udržet přirozenou autoritu
 • Moje dlouhodobá osobní vize vs. můj přístup k mému povolání – moje vnitřní motivace
 • Jak efektivně komunikovat a spolupracovat s kolegy
 • Jak vzniká konflikt, co se děje, když se mu vyhýbám, jak mu můžu předcházet, a jak s ním pracovat
 • Jak si vybudovat vztah a komunikovat s rodičem, kolegou, žákem
 • Jak si před hodinou vytvořit a udržet požadované sebe-nastavení a zajistit vhodnou atmosféru ve třídě
 • Jak motivovat sebe a druhé a předejít „vyhoření“

Možné konkrétní přínosy koučování pro studenty

 • Co a proč chci a jak to mohu dokázat?
 • Jak poznám svůj talent a v čem jsem vlastně dobrý?
 • Jak se umět učit efektivně a podpořit svou motivaci?
 • Jak vzniká konflikt? Jak mu můžu předcházet? Jak mu čelit? Jak ho řešit?
 • Komunikace a spolupráce v týmu - jak dobře spolupracovat. Jak se dohodnout? Jak spolu lépe vycházet?
 • Jak a čím přispívám do kolektivu? Jak chci být  a jak jsem vnímán?
 • Co s tím, když si nevím rady?

Faktory úspěchu koučování ve školách

 • Systémový přístup:
  • Zapojují  se zástupci všech složek systému  (s přihlédnutím k principu dobrovolnosti)
  • Proces seznámení s koučováním probíhá shora směrem dolů
 • Projektový přístup:
  • Dodržuje se dohodnutá časová posloupnost i časová dotace (rozsah)
  • Jedna odpovědná osoba za systém (školu) komunikuje s odpovědným koučem
 • Zaměření:
  • Nejde o nápravnou, ale rozvojovou intervenci (není určeno primárně pro problémové třídy)
 • Zachování kvality a profesionality:
  • Jde o odbornou a kvalifikovanou, tedy honorovanou intervenci

Cílové skupiny: školy v ČR

… A  kdo je koučován?

 • Ředitel
 • Řízení školy („spojenci“ projektu)
 • Pedagogický sbor – „core team“ - musí být na straně změny
 • Třídní učitelé (skupina)
 • Třídní učitelé a jejich třídy
 • Skupiny učitelů (systémový přístup, t. např. střídají se v jedné koučované třidě)
 • Jednotliví učitelé
 • Kolektivy žáků a studentů (12 – 18 let)
 • Jednotliví studenti

Reference:

V loňském školním roce jsme pracovali intenzivně se ZŠ Marjánka, Bělohorská 417/52, 162 00 Praha 6 - Břevnov. Pro reference kontaktujte paní ředitelku Bc. Mgr. Annu Niklovou zde: anna.niklova@zsmarjanka.cz

Napsali o nás:

http://psychologie.cz/tymovy-koucink-jako-reseni-pro-dospivajici/

http://psychologie.cz/jezek-v-kleci-aneb-jak-se-plni-sny/

http://www.mmspektrum.com/clanek/jezek-v-kleci.html

Spřátelené projekty:

Projekt společnosti Koučink Akademie V zemi Komenského, zaměřený na vzdělávání učitelů a ředitelů škol v oblasti koučování

Projekt společnosti Akorango Komunitní koučink, zameřený na koučování týmů v českých komunitách (a tedy i školách)


Další informace pro kouče

Další informace pro školy

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení