ICF

 

Přihláška na akci/seminář organizovaný Spolkem ICF ČR


IDENTIFIKACE
Název akce *:

Termín konání:

Příjmení, jméno, titul *:

Telefon *:

E-mail:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Obchodní jméno:

Adresa:

IČO:

DIČ:

PLATBA (pouze v případě placených akcí)
Členství:

Cena:

Číslo účtu ICF ČR:

Variabilní symbol:

Zpráva pro příjemce:

Úhrada provedena dne:

SOULAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR *:

Informace pro vydání informovaného souhlasu


SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ DLE GDPR,
které mohou být zveřejněny na sociálních sítích a webu ICF ČR za účelem propagace ICF ČR po dobu činnosti ICF ČR *:

PROHLÁŠENÍ
Jsem srozuměn se storno podmínkou, která je součástí přihlášky. *:

Datum *:

Podpis *:

STORNO PODMÍNKA
Při zrušení účasti bez náhradníka do tří pracovních dnů před realizací semináře se platí storno
poplatek ve výši 100 % ceny semináře.
UPOZORNĚNÍ
Zapsaný spolek ICF ČR není plátcem DPH.

* povinné položky

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení