ICF

 
Žádost o vstup do ICF ČR

 Žádost o vstup do ICF ČR


Jméno *:

Příjmení *:

Mail *:

Telefon *:

Web *:

Dosažená certifikace ICF *:

Členství v jiné profesní organizaci koučů *:

Absolvované vzdělání pro kouče
akreditované ICF
název:

počet hodin:

jiné
název:

počet hodin:

Praxe (počet hodin koučování dle standardů ICF) *:

Specializace v koučování:

Důvod, proč vstupuji do ICF ČR, o.s. *:

Čím chci přispět, o co mám zájem, do čeho se chci zapojit *:

Prohlášení:
1. Seznámil/a jsem se se standardy, vizí a cíli ICF a ICF ČR:

2. Seznámil/a jsem se a rozumím Etickému kodexu ICF:

Podpis zájemce o vstup do spolku:
Podpis zástupce EK ICF ČR:
Příloha I: seznam hodin koučování dokládajících uvedenou praxi

Příloha II: podepsaný Etický kodex ICF

* povinné položky

  ICF ČR/International Coach Federation Czech Republic

profesní sdružení koučů

IČ: 27024768

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení