ICF

 

Novinky

Vážení členové ICF ČR, chcete ovlivnit svoji profesi? Zašlete svoji nominaci do orgánů ICF ČR do 15. 4. 2018 

Vedení české pobočky ICF Vás vyzývá k zaslání svých kandidatur pro volební období 5/2018 - 4/2020 na pozice:

  • člen/ka Výboru ICF ČR - 3 volitelné pozice
  • člen/ka Kontrolní komise ICF ČR - 3 volitelné pozice
  • člen/ka Komise pro etiku profesionálního koučování ICF ČR - 1 volitelná pozice

Svoji kandidaturu prosím zašlete na adresu info@coachfederation.cz kdykoli do 9. dubna 2018 s tím, že její součástí bude motivace Vašeho rozhodnutí, cíle pro uvedené období a stručný osobní profil.

Kandidatury budou do 13. dubna 2018 rozeslány členské základně k prostudování společně s pozvánkou na členskou schůzi, podrobným programem schůze a formulářem plné moci pro případ neúčasti.Výbor ICF ČR svolává řádnou schůzi členů Spolku: 19. 4. 2018 od 18.00 

Přijďte do Hotelu Villa - www.hotel-villa.cz využít možnosti seznámit se s tím, co se událo v našem Spolku, rozhodnout o obsazení orgánů Spolku, a tím ovlivnit činnost naší profesní organizace v příštím volebním období, získat informace o aktivitách a změnách na globální úrovni ICF včetně změn v podmínkách pro udělení ICF certifikace a v neposlední řadě se potkat se svými kolegyněmi a kolegy.


Workshop k problematice GDPR exkluzivně pro kouče: 19. 4. 2018 od 16.00 

Zveme Vás na setkání k velmi aktuálnímu a vysoce důležitému tématu GDPR - General Data Protection Regulation. Jaký dopad má směrnice 95/46/ES s mezinárodním dosahem, která zvyšuje úroveň ochrany fyzických osob a nakládání s jejich údaji na profesi koučů?

Erudovanou průvodkyní workshopu nám bude JUDr. Pavla Hořínková, autorka projektu Ochrana údajů ze společnosti Poradenství pro malé podnikatele s.r.o.

Čas: registrace - 15:45, zahájení semináře - 16:00, ukončení semináře - 17.30
Místo: Hotel Villa - Okrajní 1, Praha 10 - www.hotel-villa.cz
Ceny: členové ICF ČR - 250
členové ICF, ČAKO, EMCC - 450
ostatní - 650

Na seminář se prosím registrujte do 15. 4. tadyICF zveřejnila změny v obnově ICF certifikací pro rok 2018 

Zkontrolujte si platnost své ICF certifikace a zjistěte podmínky pro obnovu zde.Jste člen české pobočky a plánujete pro její členy seminář s využitím loga ICF ČR? 

Vedení Spolku zpracovalo podmínky a žádost pro realizaci seminářů s využitím loga ICF. Podívejte se na pravidla realizace zde.ICF ČR získala osvědčení o kvalifikované autorizaci Hospodářské komory ČR v oboru "koučink" na příští tři roky 

Hospodářská komora České republiky
S radostí vám oznamujeme, že na základě žádosti ICF ČR a následného doporučení Autorizační komise Hospodářské komory ČR prezident Hospodářské komory ČR pan Vladimír Dlouhý rozhodl o udělení kvalifkované autorizace v novém oboru "koučink" na období 5. 12. 2016 – 4. 12. 2019 pod registračním číslem 126/1530/2016. Stáváme se tak autorizovaným společenstvem, které zabezpečuje společné činnosti a služby pro podnikatelskou sféru působící v oboru autorizace, který reprezentujeme. Certifikát zde [PDF 140 KB]

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení