ICF

 

Pravidla pro založení a financování SIG ICF ČR

Pravidla pro založení a financování SIG ICF ČR respektují podmínky vydané ICF Global (odbornost, otevřenost, kompetentnost, etický kodex)
 
 
 1. Podání žádosti na Radu ICF ČR prostřednictvím tajemníka, která do 15 dnů od nejbližšího zasedání Rady rozhodne.
 2. Součástí žádosti (viz formulář) je návrh na výši poplatku pro nečleny ICF ČR.
 3. Zakladatel – koordinátor je členem spolku ICF ČR a vede SIG v souladu se základními cíli spolku ICF ČR.
 4. Možnost přístupu každému, koho zajímá koučink.
 5. Min. počet setkání za rok – 6
 6. Info o realizaci SIG: web ICF ČR, rozeslání upoutávky při prvním konání všem členům ICF.
 7. Poplatek za setkání:
  • členové spolku ICF ČR – bez poplatku
  • ostatní – výši poplatku stanovuje koordinátor v návaznosti na výši nájmu prostor.
 8. Poplatek vybírá koordinátor, který je k tomu zmocněn prezidentem spolku.
 9. Poplatek je příjmem rozpočtu spolku ICF ČR.
 10. Poplatky koordinátor SIG vyúčtovává tajemníkovi ICF ČR min. 2 x ročně – k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku.
 11. Pokud vybrané poplatky nepokryjí náhradu pronájmu prostor, pak ICF ČR poskytne příspěvek na pronájem ve výši max. 300 Kč na jedno setkání.
 12. Organizační zabezpečení SIG může být provedeno ve spolupráci s tajemníkem ICF ČR.
 13. Ekonomická pravidla setkání ze dne 26. 10. 2009 pro zájmové skupiny SIG jsou tímto zrušena.
 
 
V Praze dne 6. 10. 2010   
 
 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení