ICF

 

Prohlašuji, že všechny údaje v registru jsou pravdivé a v souladu s etickým kodexem, který znám a dodržuji. Znám a dodržuji základní kompetence profesionálního ICF koučování.

Příjmení a jméno Vaco Rudolf Vaco Rudolf
Certifikace ACC
Region působení Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj , Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj
Preferované oblasti Kariérový koučink, Management a specialisté, Top Executive, Životní koučink
Koučovací jazyky angličtina, čeština, slovenština
Hodin praxe 370 hodin
ICF vzdělání 212 hodin
Další vzdělání 0 hodin
Email coach@rudolfvaco.cz
Telefon +420 724813428
Telefon2
Web http://cz.linkedin.com/in/rudolf-vaco-acc-cpcc-2587b81
Web 2 www.rudolfvaco.cz
Krátká osobní
charakteristika

My extensive leadership experience has enabled me to develop my skills to engage and inspire people. As a coach, I have risen to become the supporting yet challening companion on their personal and professional growth journey. 

I acquired the internationally recognized ICF certification and also highly prestigious professional credentialing CPCC (Certified Co-Active Professional Coach).

 

Feedback from my clients indicates the coaching as a mostly useful method of personal development. Empowered views combined with willingness to undertake new things follow from our coaching conversations as the natural results.

 

In the individual coaching I focus on the clients seeking for success and fulfilment in their career and life. I am really honoured to see my clients grow by connecting with their unique capabilities and passions. New inspiration improves their self-awareness (and self-esteem) and evokes energy of them to follow their goals and dreams.

 

Capability-driven approach is mostly part of my work with teams and organizations. Facilitation and team coaching unlocks new opportunities to effectively generate the value and focus on results. I strongly believe that the leaders susceptible to integrate emotional intelligence and self-awareness into their leadership style will naturally improve the mutual relations within the team as well as the effectivity of the team collaboration.

 

“The privilege of a lifetime is to become who you truly are.” (C. G. Jung)

 

****************************************************

Vďaka rozsiahlej praxi vo vedúcich pozíciách som nadobudol skúsenosti, ako možno ľudí zainteresovať a motivovať. Ako kouč som sa vypracoval na podporujúceho, pritom však náročného sprievodcu pri osobnom a odbornom raste ľudí. Získal som medzinárodne uznávaný certifikát ICFvysoko prestížny diplom CPCC (certifikovaný Co-Active profesionálny kouč).

Spätná väzba od mojich klientov ukazuje, že koučing je veľmi užitočný spôsob na sprostredkovanie osobného rozvoja. Nové a posilnené pohľady v kombinácii s ochotou prijímať nové veci sú prirodzeným vyústením našich koučingových rozhovorov.

V individuálnom koučingu sa zameriavam na klientov, ktorí chcú byť úspešní a hľadajú uspokojenie vo svojej kariére a v osobnom živote. Je mi veľkou cťou, keď vidím, ako moji klienti rastú v súlade so svojimi jedinečnými schopnosťami a túžbami. Nové stimuly zlepšujú ich všímavosť (a seba-vedomie) a podnecujú silu k naplňovaniu vlastných cieľov a snov.

Moja práca so skupinami a organizáciami sa zakladá prevažne na rozvoji schopností v systéme („Capability model“). Facilitácia a koučing tímov odhaľuje nové príležitosti na efektívne vytváranie hodnôt a sústredenie sa na výsledky. Pevne verím, že vedúci pracovníci, ktorí sú schopní integrovať do svojho štýlu riadenia emocionálnu inteligenciu a uvedomelé konanie, prirodzene zlepšia vzájomné vzťahy v rámci kolektívu, ako aj efektívnosť tímovej spolupráce.

Specifické tréninky pro kouče

Název Vzdělávací instituce Počet hodin Typ tréninku Rok ukončení Certifikát
Organization & Relationship Systems Coaching CRR Global - Center for Right Relationship, Benicia, California 12 ICF - ACSTH 2016 orsc-24sep2016-1474805572.jpg
Co-Active Coaching Certification Program The Coaches Training Institute, San Rafael, California, USA 96 ICF - ACTP 2016 rudolf-vaco-cpcc-jpg-07062016-1467042951.jpg
Co-Active Coaching Intermediate CTI, Coaches Training Institut 85 ICF - ACTP 2015 cti-intermediate-vaco-1461790354.jpg
Co-Active Coaching Fundamentals CTI, Coaches Training Institut 19 ICF - ACTP 2015 cti-fundamentals-vaco-1461790266.jpg

Detail specifického tréninku pro kouče

Pro zobrazení detailu klikněte na název v tabulce tréninků.

Zpět

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení