ICF

 

Prohlašuji, že všechny údaje v registru jsou pravdivé a v souladu s etickým kodexem, který znám a dodržuji. Znám a dodržuji základní kompetence profesionálního ICF koučování.

Příjmení a jméno Vaco Rudolf Vaco Rudolf
Certifikace PCC
Region působení Hlavní město Praha, Pardubický kraj , Plzeňský kraj, Středočeský kraj
Preferované oblasti Kariérový koučink, Management a specialisté, Top Executive
Koučovací jazyky angličtina, čeština, slovenština
Hodin praxe 1200 hodin
ICF vzdělání 242 hodin
Další vzdělání 112 hodin
Email coach@rudolfvaco.cz
Telefon +420 724813428
Telefon2
Web http://cz.linkedin.com/in/rudolf-vaco-acc-cpcc-2587b81
Web 2 www.rudolfvaco.cz
Krátká osobní
charakteristika

Vďaka mojej praxi vo vedúcich pozíciách som nadobudol skúsenosti, ako možno ľudí zainteresovať a motivovať. Ako kouč som sa vypracoval na podporujúceho, pritom však náročného sprievodcu pri osobnom a odbornom raste ľudí. Získal som medzinárodne uznávaný certifikát ICF a vysoko prestížny diplom CPCC (certifikovaný Co-Active profesionálny kouč).

Spätná väzba od mojich klientov ukazuje, že koučing je veľmi užitočný spôsob na sprostredkovanie osobného rozvoja. Nové a posilnené pohľady v kombinácii s ochotou prijímať nové veci sú prirodzeným vyústením našich koučingových rozhovorov.

V individuálnom koučingu sa zameriavam na klientov, ktorí chcú byť úspešní a hľadajú uspokojenie vo svojej kariére a v osobnom živote. Je mi veľkou cťou, keď vidím, ako moji klienti rastú v súlade so svojimi jedinečnými schopnosťami a túžbami. Nové stimuly zlepšujú ich všímavosť (a seba-vedomie) a podnecujú silu k naplňovaniu vlastných cieľov a snov.

Moja práca so skupinami a organizáciami sa zakladá prevažne na rozvoji schopností v systéme („Capability model“). Facilitácia a koučing tímov odhaľuje nové príležitosti na efektívne vytváranie hodnôt a sústredenie sa na výsledky. Pevne verím, že vedúci pracovníci, ktorí sú schopní integrovať do svojho štýlu riadenia emocionálnu inteligenciu a uvedomelé konanie, prirodzene zlepšia vzájomné vzťahy v rámci kolektívu, ako aj efektívnosť tímovej spolupráce.

“Výsadou života je stať sa tým, kým skutočne sme.” (C. G. Jung)

**********

My top management experience has enabled me to develop my skills to engage and inspire people. As a coach, I have risen to become the supporting yet challening companion on their personal and professional growth journey. 

I acquired the internationally recognized ICF certification and also highly prestigious professional credentialing CPCC (Certified Co-Active Professional Coach).

Feedback from my clients indicates the coaching as a mostly useful method of personal development. Empowered views combined with willingness to undertake new things follow from our coaching conversations as the natural results. 

In the individual coaching I focus on the clients seeking for success and fulfilment in their career and life. I am really honoured to see my clients grow by connecting with their unique capabilities and passions. New inspiration improves their mindfulness and evokes the power to follow own goals and dreams.

Capability-driven approach is mostly part of my work with teams and organizations. Facilitation and team coaching unlocks new opportunities to effectively generate the value and focus on results. I strongly believe that the leaders susceptible to integrate emotional intelligence and self-awareness into their leadership style will naturally improve the mutual relations within the team as well as the effectivity of the team collaboration.

“The privilege of a lifetime is to become who you truly are.” (C. G. Jung)

Specifické tréninky pro kouče

Název Vzdělávací instituce Počet hodin Typ tréninku Rok ukončení Certifikát
System Dynamics in Organizations Bert Hellinger Institut 96 Bez ICF akreditace 2019 sdio-certificate-06mar2020-1583496423.png
Leadership Circle Profile The Leadership Circle, US 30 ICF - ACTP 2018 vaco-rudolf-certificate-02mar2018-1525071761.pdf
HOGAN Assessment Assessment Systems Czech Republic 16 Bez ICF akreditace 2017 ruv-hogan-14dec2017-1515008173.png
Organization & Relationship Systems Coaching CRR Global - Center for Right Relationship, Benicia, California 12 ICF - ACSTH 2016 orsc-24sep2016-1474805572.jpg
Co-Active Coaching Certification Program The Coaches Training Institute, San Rafael, California, USA 96 ICF - ACTP 2016 rudolf-vaco-cpcc-jpg-07062016-1467042951.jpg
Co-Active Coaching Intermediate CTI, Coaches Training Institut 85 ICF - ACTP 2015 cti-intermediate-vaco-1461790354.jpg
Co-Active Coaching Fundamentals CTI, Coaches Training Institut 19 ICF - ACTP 2015 cti-fundamentals-vaco-1461790266.jpg

Detail specifického tréninku pro kouče

Pro zobrazení detailu klikněte na název v tabulce tréninků.

Zpět

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení