ICF

 

Prohlašuji, že všechny údaje v registru jsou pravdivé a v souladu s etickým kodexem, který znám a dodržuji. Znám a dodržuji základní kompetence profesionálního ICF koučování.

Příjmení a jméno Vágnerová Michaela Vágnerová Michaela
Certifikace
Region působení Hlavní město Praha
Preferované oblasti Kariérový koučink, Management a specialisté, Životní koučink
Koučovací jazyky
Hodin praxe 0 hodin
ICF vzdělání 0 hodin
Další vzdělání 0 hodin
Email
Telefon +420602760847
Telefon2
Web
Web 2
Krátká osobní
charakteristika

Absolvovala jsem akreditovaný roční výcvik v metodě Somatického koučování v institutu Biosyntézy, který je cestou, jak vnímat klienty celostně. Tento výcvik je schválen ICF. Jde o unikátní spojení, které dává koučovacím technikám komplexnost a ještě větší sílu. Umožňuje určité čtení tělesných postojů a řeči těla. Tím, že somatické koučování zahrnuje tělo jako důležitou součást, umožňuje vytvářet větší prostor pro změnu. Jak pracuji? Klienty doprovázím na cestě v naplňování jejich vizí a cílů a raduji se s nimi z jejich dosažení. Vycházím z důvěry v klienta. Každý člověk je svým nejlepším odborníkem pro sebe a svůj život, ovšem někdy se každý z nás dostane do slepé uličky, z které je potřeba najít cestu. S řešením napomáhám vhodně kladenými otázkami, podporuji klientovu kreativitu při hledání nových cest. Dávám prostor pro zamyšlení, naslouchám, ale nikdy nehodnotím. Důraz kladu na silné stránky klienta, pozitivní přístup a víru ve „Vás a Vaše cíle“. Moje životní filosofie? Vážit si sama sebe i druhých, být autentická, pracovat na sobě a nezapomínat si užívat života. Ve stavu svého ducha, své mysli nacházet štěstí a spokojenost. Hmotný svět pro mě není ani cílem, ani smyslem, pouze prostředkem. Skutečným bohatstvím je pro mě láska, radování se z maličkostí, ale také vzdělanost, dosažené schopnosti, znalosti, dovednosti a mezilidské vztahy. Příležitost se dále rozvíjet, poznávat a učit se považuji za důvod k radosti a štěstí. Snažím se dávat prostor novému poznání, vnímání myšlenek druhých lidí. Důležité je pro mě poznávat co nejvíce forem komunikace. Pořekadlo kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem lze využít i pro ostatní formy vyjadřování. Vděčnost a pokora jsou součástí mého života. Snažím se žít přítomným okamžikem. Ztotožňuji se s názorem, že opravdu slušný člověk je ten, kdo se chová slušně, i když se nikdo nedívá. Co mě charakterizuje v roli kouče? Rozhodně etika, bez které by nemohla být navázána vzájemná důvěra a otevřenost. Dále to je zaměření na cíl a dané potřeby, které v průběhu setkávání vyplynou, ale také humor, odvaha a nadhled. Moji klienti u mě mohou čekat profesionalitu, podporu, empatii, naslouchání, pozitivní energii i upřímnost. Jsem kouč, který Vás nebude hodnotit, pouze akceptovat takoví, jací jste.

Zpět

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení