ICF

 

Výsledky průzkumů

Výhody plynoucí z koučování

Profesionální koučování přináší spoustu užitečných výhod: nové perspektivy k osobním výzvám, zlepšování rozhodovací schopnosti, vyšší efektivitu v mezilidských vztazích a zvýšení celkové jistoty. To určitě není úplný výčet všech výhod. Ti, kteří projdou koučováním, mohou také očekávat zvýšení vlastní produktivity, spokojenosti s životem a prací a dosažení relevantních cílů.

Vyšší produktivita 

Profesionální koučování maximalizuje potenciál a tím zpřístupňuje dosud nevyužívané zdroje produktivity.

70% 61% 57% 51%

Vyšší pracovní výkonnost
Lepší Business Management
Lepší Time Management
Lepší týmová spolupráce

 

Spokojení lidé

Zlepšování sebevědomí zaměstnanců pro vypořádávání se s pracovními nároky je v dnešní době pro potřeby organizací kritické. I zde profesionální koučování pomáhá.

80% 73% 72% 67%

Vyšší sebevědomí
Lepší mezilidské vztahy
Lepší komunikační schopnosti
Lepší Work/Life Balance

 

Návratnost investic

Profesionální koučování umožňuje efektivnější učení, ale také pomáhá jasně definovat na budoucnost zaměřené cíle a vytvářet závazky s jasně definovanými výstupy. Naprostá většina firem (86%), které investovaly do koučování, tvrdí, že jejich investice se jim vždy přinejmenším vrátila.

 86%

Spokojení zákazníci

V podstatě všechny firmy i jednotlivci, kteří využili služeb profesionálního koučování, jsou spokojeni.

99%
„V podstatě“ nebo „Velmi spokojeni“ s celkovou zkušeností
96%
Rádi by podstoupili koučování znovu

 

Zdroj: ICF Global Coaching Client Study, zpracováno PriceWaterhouseCoopers 2009

 
 

Slezská 169/10, 120 00 Praha 2
2013 © ICF Czech Republic
Charter Chapter
Provozováno na CMS E4E

Facebook LinkedIn Twitter

Přihlášení