Valerie Tošerová


Specific Trainings Completed




 Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF