Pokud nepoužíváte e-mailového klienta, např. Outlook, či máte potíže s grafickým zobrazením tohoto emailu, prohlédněte si jej jako webovou stránku.

Zpravodaj ICF ČR
 
 
Milena Židlická  

Slovo tajemnice

 

Autor: Milena Židlická

 

Dovolte mi, abych se na základě více než čtyřleté téměř každodenní práce pro sdružení ICF ČR potažmo pro celou českou pobočku ICF, a tím i pro každého z Vás, vyjádřila k činnosti, kterou tato profesní organizace v naší malé republice vykonává.

 

celý článek »

 
 

Co znamená zkratka MER?

 

Autor:

 

Tato zkratka se poslední rok poměrně často vyskytuje v slangovém slovníku profesionálních koučů a znamená Membership eligibility requirements - Způsobilost ke členství v ICF.

celý článek »

 
 

Nové požadavky ICF na způsobilost pro členství v organizaci

 

Autor:

 

Máte absolvováno méně než 60 hodin Specifického koučovacího výcviku? Současní členové ICF, kteří absolvovali méně než 60 hodin tohoto výcviku, získají od 1. dubna 2012 status Dočasného členství na dobu maximálně 1 roku nebo dokud nesplní požadavky na svou kvalifikaci.

celý článek »

 
 

Staňte se členem Rady sdružení ICF ČR

 

Autor: Lenka Zelingerová

 

Do 16. 3. 2012 má každý člen ICF ČR možnost kandidatury do Rady sdružení ICF ČR pro volební období 2012 - 2014. Účast v Radě ICF ČR znamená vytvoření plnohodnotného funkčního týmu, který po dobu 2 let bude podporovat a řídit činnost této organizace v ČR.

celý článek »

 
 

Etická platfoma profesních organizací koučů

 

Autor:

 

Zástupci ICF ČR, ČAKO a EMCC se shodli na potřebě dalšího zkvalitňování profesionálního koučinku v České republice a za tímto účelem založili Etickou platformu profesních organizací koučů - EPPOK.

celý článek »

 
 

Projekty ICF ČR

 

Autor:

 

V loňském roce úspěšně odstartovalo několik projektů, které měly společný cíl - nabídnout profesionální koučování nekomerčním subjektům, otestovat přínos koučování konkrétním skupinám a na základě pilotních projektů zpřesnit a zkvalitnit nabízené služby.

celý článek »

 
 

Zhodnocení projektu Ježek v kleci

 

Autor:

 

Pilotní projekt Ježek v kleci prokázal, že koučování má na středních školách svoje místo, že může podstatně ovlivnit práci na škole. Zároveň ale prokázal, že zavést koučování do škol úspěšně, je reálné jen za určitých podmínek.

celý článek »

 
 

Výzva k dobrovolnému koučování v neziskové organizaci SPJ.cz

 

Autor:

 

Sdružení SPJ.CZ působí v oblasti prevence kriminality a zabývá se efektivním řešením nepříznivých následků trestných činů. Cílem spolupráce je podpora manažerů této organizace formou pro-bono koučinku.

celý článek »

 
 

Uhradili jste již členský příspěvek na rok 2012?

 

Autor:

 

Pokud se chcete podílet na rozvoji koučovací profese v naší zemi a současně využívat členských výhod organizace ICF ČR, nezapomeňte uhradit členský příspěvek na rok 2012.

celý článek »

 
 
 

Milí kolegové,

 

chtěla bych vám všem poděkovat za možnost být členem Rady, kterou jste mi dali zvolením před dvěma lety.

Mirka Čejková
 

Získala jsem tím obrovskou zkušenost, zažila jsem euforii začátku i opadávání nadšení, zažila jsem, jak v ten nejméně očekávaný moment, z nejnepravděpodobnějšího zdroje a od nejméně předpokládaného člověka přijde podpora, zažila jsem, jak je prima, když se něco povede

 

Uvědomila jsem si, někdy až bolestně, že pouhé členství v Radě k naplnění cílů nestačí. Jde o celé sdružení, o spolupráci všech a hlavně o stejné chápání společného zájmu. Byla jsem součástí debat, zda je lépe méně členů a strašně aktivních nebo masová členská základna s většinou, která prostě jen je. Odpověď leží asi někde uprostřed. Pro profesionální kouče bude vždycky lepší mít silnou členskou základnu a vliv na dění či vnímání koučovací profese. A jistě se vždycky najde skupina těch, kdo chtějí být i aktivní součástí.

 

Vstupovala jsem do své role s představami, které se ne vždy daly úplně lehce realizovat. Všichni jsme myslím bohatší o zkušenosti, které se budou hodit našim nástupcům. Obdivuji Andreu za snahu vyhovět všem podnětům členské základny i za zkušenost, jak těžké je vést neziskovou organizaci, jsem ráda, že se Lenka Zelingerová jako prezident elect celou dobu od svého zvolení stala pevnou součástí Rady a že se celá Rada dívá dál než je pouhé dvouleté funkční období.

 

V rámci PR jsou dvě velké bariéry pro naplnění ambicióznějších cílů. První jsou peníze. Jako sdružení samozřejmě na tuto formu nedosáhneme, nicméně se podařilo navázat spolupráci s několika agenturami, které jsou formou bártrů ochotny s námi spolupracovat nebo lépe, pomoci tam, kde to je účelné. Můžeme využít i kontakty v médiích. Největší problém ale je - o čem.

 

Počet běžících projektů vypadá optimisticky a už dává určitou možnost k zviditelnění organizace, ale to jsou události z doby poměrně nedávné.

 

pokračování článku

 
 
   

Zpravodaj ICF ČR, číslo 1/2012 připravili: Mirka Čejková, Andrea Palánová, Milena Židlická, Libor Zinkaizl a Tomáš Prchal
Copyright © 2012, ICF Česká repbulika | www.coachfederation.cz

Pokud si nepřejete, abychom Vám i v budoucnu zasílali Zpravodaj ICF ČR, odpovězte prosím na tento email a do těla zprávy uveďte slovo "Odhlásit".