Pokud nepoužíváte e-mailového klienta, např. Outlook, či máte potíže s grafickým zobrazením tohoto emailu, prohlédněte si jej jako webovou stránku.

Zpravodaj ICF ČR
 
 
 

Slovo prezidentky

 

Autor: Andrea Palánová

 

Nejen v Čechách procházíme turbulentními časy, ale i naši kolegové z ICF v jiných zemích. A právě s některými z nich budete mít možnost se setkat 20. a 21. října na připravovaných workshopech, které proběhnou před zahájením evropského setkání ICF presidentů v Praze.

 

celý článek »

 
 

Aplikace koučinku v malých, středních a velkých firmách

 

Autor: Lenka Zelingrová, President Elect ICF ČR

 

Konkrétní využití koučinku ve firemním prostředí je vždy originálem, stejně jako je originálem každá firma.

celý článek »

 
 

ICF a EMCC: samoregulace profese koučů na úrovni Evropy

 

Autor:

 

Společný krok ICF a EMCC při podání návrhu společného kodexu praxe (code of conduct) k samoregulaci profese koučů v rámci Evropské unie proběhl v červnu v Bruselu.

celý článek »

 
 

Nadcházející akce se zvýhodněnými podmínkami pro členy ICF

 

Autor:

 

Přinášíme přehled akcí, kterých se mohou členové ICF zúčastnit v 2. polovině tohoto roku za zvýhodněných podmínek.

celý článek »

 
 

7. mezinárodní konference o koučinku Koučink a Leadership v turbulentních dobách

 

Autor:

 

Legendy světového koučinku Sir John Whitmore, Dr. Bob Kriegel a Prof. Philippe Rosinski se představí v Praze. Před více než 40 lety dali směr koučinku, který používají firmy na celém světe.

celý článek »

 
 

Koučink do škol pokračuje

 

Autor:

 

Jistě jste zaznamenali, že v letošním roce proběhlo několik aktivit, které přiblížily koučování studentům na vysokých i středních školách.

celý článek »

 
 

Sdílejte a publikujte s námi své články

 

Autor:

 

Téměř na každém setkání se mluví o tom, jak by bylo užitečné, hezké, milé, přínosné publikovat články vně i uvnitř ICF a jak bychom se mohli v rámci profesní organizace vzájemně inspirovat.

celý článek »

 
 

Bálintovská skupina pro kouče

 

Autor: Mgr. Anna Audrlická, QED GROUP, a.s.

 

Čtvrtým rokem využíváme ve Výcviku v koučování strukturu bálintovské skupiny, díky níž mohou budoucí koučové získat nový pohled a inspiraci pro svou práci s klienty.

celý článek »

 
 
 

Rozhovor s Lenkou Zelingrovou

 

Autor: Mirka Čejková

 

V dubnových volbách ICF ČR byla prezidentkou Elect zvolena Lenka Zelingrová, ředitelka a spolumajitelka Koučink Centra.

Lenka Zelingrová
 

Právě fakt, že Lenka stojí zároveň v čele jedné ze čtyř společností, které na českém trhu prodávají akreditované programy koučinku, vyvolala mezi členy diskusi, zda nejde o střet zájmů.

 

Jak Lenka uvedla ve svém vystoupení během představování kandidátů na prezidenta, každý kouč může být při své práci pro ICF podezříván z využití funkce v ICF pro svůj vlastní byznys.

 

V každé profesní organizaci se sdružují lidé, kteří v dané profesi buď podnikají nebo jsou její odběratelé. Proto je to profesní sdružení. Těžko může kdokoliv poskytnout jinou záruku, než jsou jeho lidské kvality, schopnost oddělit funkci od byznysu a jednat čestně.

 

ICF se za šest let své existence potýká stále se stejnými problémy. Cílem téměř každého boardu je zvýšit povědomí o ICF jako profesní organizaci koučů, přitáhnout nové členy, stát se vyhledávaným partnerem firem a pro členy plnit funkci kvalitního profesního zázemí.

 

Opakují se nejen cíle jednotlivých boardů, ale i jejich zkušenosti. Každý board vstupuje do svého funkčního období s nadšením a nápady, aby po určité době pochopil, že je to sysifovská práce úzké skupiny lidí, která jako by ostatní členy ani moc nezajímala.

 

Ano, častým argumentem jsou peníze. ICF ČR je nezisková organizace navíc vázána pravidly nastavenými Globální ICF.

 

Zajímalo mě, jak po čtyřech měsících od svého zvolení, prezidentka Elect hodnotí současný stav ICF ČR, jaké vidí reálné možnosti a jaké jsou její plány pro její volební období.

 

celý článek

 
 
   

Zpravodaj ICF ČR, číslo 2/2011 připravili: Mirka Čejková, Andrea Palánová, Milena Židlická, Libor Zinkaizl a Tomáš Prchal
Copyright © 2011, ICF Česká repbulika | www.coachfederation.cz

Pokud si nepřejete, abychom Vám i v budoucnu zasílali Zpravodaj ICF ČR, odpovězte prosím na tento email a do těla zprávy uveďte slovo "Odhlásit".