Mgr. Vlaďka Kouřilová

KOUČOVACÍ PŘÍSTUP A JEDINEČNÉ KVALITY

Jsem profesionální kouč a pomáhám svým klientům k většímu sebepoznání, objevování jejich schopností a dovedností, aby dokázali naplno využívat svůj potenciál, zlepšovat svoje výsledky, naplňovat svoje vize a uměli najít tu nejlepší cestu k dosažení svých cílů. Koučování je pro mě možnost, jak se podívat na věci z jiného úhlu pohledu, srovnat si myšlenky a uvědomit si nejen své vnitřní postoje a hodnoty, ale i svá limitující přesvědčení a bloky, které je potřeba odstranit pro úspěšné naplnění cílů, profesní růst a celkovou spokojenost.

Mým cílem je, aby moji klienti nacházeli v práci, kterou dělají, radost, nadšení, dávala jim smysl a znamenala pro ně skutečné uspokojení. Zároveň však, aby dokázali zvládat i náročnější situace a komunikaci s větší lehkostí, byli produktivnější, efektivnější, uměli pracovat se stresem a zvládali si udržet životní rovnováhu a spokojenost v dalších oblastech života.

Mám dlouholeté zkušenosti z korporátního a firemního prostředí na manažerských pozicích v oblasti marketingu a obchodu, kde jsem vedla týmy lidí a byla zodpovědná za jejich motivaci, další rozvoj, týmovou komunikaci a dosahování výsledků.

Při práci se svými klienty si zakládám si na důvěře, empatii, upřímnosti a profesionalitě. Jako kouč se stávám rovnocenným parťákem, ale také věrným posluchačem a průvodcem, který je podporou na každém kroku, motivuje, inspiruje a trpělivě doprovází na cestě k vytyčeným cílům. Při své práci využívám ty nejefektivnější nástroje a postupy, které jsou ověřené a schválené mezinárodní koučovací federací.

Specifické vzdělání kouče
 Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF