ETIKA KOUČE ICF

Etický kodex ICF zavazuje ICF kouče k čestnosti, spravedlnosti, profesionalitě, mlčenlivosti, integritě a respektu, jak ve vztahu ke klientům, tak i k jejich tématům.

ICF se ujala vedení vývoje definice a filozofie koučování. S tím je jednoznačně spojeno stanovení etických standardů, se kterými seznamuje své členy a širokou veřejnost.


Cit pro rozlišování etických dilemat a integrita etických postojů patří k zásadní morální a kompetenční výbavě ICF kouče.

ICF kouč se ztotožňuje s pravidly Etického kodexu, dokáže tento kodex správně interpretovat pro aplikaci v praxi a zavazuje se k jeho dodržování.

ICF koučové uvedení v tomto seznamu se zavázali dodržovat Etický kodex ICF. Naší snahou je maximálně přispívat jeho dodržování na českém trhu a tím i zvyšovat kvalitu koučování na našem trhu. 


Etika: zdroje pro členy (anglicky)

Podnět k prošetření etické komisi

Chcete-li nahlásit problém týkající se dodržování předpisů, obraťte se na naše oddělení etiky, zásad a dodržování předpisů. Příklady tohoto typu obav zahrnují mimo jiné nepravdivá tvrzení o členství v ICF nebo o certifikovaném vzdělávání. Klíčové je potom dodržování zásad etického kodexu ICF u všech platných členů našeho spolku.

V případě potřeby prošetření nás neváhejte kontaktovat 

CZ:  vybor@coachfederation.cz 

GLOBAL: ethics@coachingfederation.org