ETIKA KOUČE ICF

Etický kodex ICF zavazuje ICF kouče k čestnosti, spravedlnosti, profesionalitě, mlčenlivosti, integritě a respektu, jak ve vztahu ke klientům, tak i k jejich tématům.

ICF se ujala vedení vývoje definice a filozofie koučování. S tím je jednoznačně spojeno stanovení etických standardů, se kterými seznamuje své členy a širokou veřejnost.


Cit pro rozlišování etických dilemat a integrita etických postojů patří k zásadní morální a kompetenční výbavě ICF kouče.


ICF kouč se ztotožňuje s pravidly Etického kodexu, dokáže tento kodex správně interpretovat pro aplikaci v praxi a zavazuje se k jeho dodržování.

Etický kodex ICF ke stažení.