Proč ICF ?


Odoo • obrázek a text


International Coaching Federation

Mezinárodní federace koučování, International Coaching Federation, jako největší světová organizace v oboru sdružuje více než 50 000 členů. Od roku 1995 určuje standardy koučování ve více než 140 územích, uděluje profesní certifikace MCC, PCC a ACC. Akredituje vzdělávací programy institucí po celém světě.

ICF je celosvětovou podpůrnou organizací pro profesionální kouče ve všech specializacích. Ať už jde např. o životní, kariérový či manažerský koučink, ICF je hybnou silou v rozvoji profese kouče a jeho standardů.


Přínosy ICF

ICF zachovává integritu koučování prostřednictvím mezinárodně uznávaných profesních standardů. Dnes je ICF univerzálně oceňována v profesionálním světě koučování zejména pro tyto významné přínosy:  

  • rozvoj klíčových kompetencí v koučování,  

  • vytvoření profesionálního etického kodexu a norem,  

  • vytvoření mezinárodně uznávaného certifikačního programu,  

  • nastavení pravidel prostřednictvím akreditací pro specifické vzdělávacích programy pro kouče,  

  • vytváření odborných diskusních skupin – Communities of Practice.

Fakta o ICF

Membership Fact Sheet  10/2020


Membership Fact Sheet  5/2019


ICF Annual Report 2018


ICF ČR

ICF Czech Republic Charter Chapter

ICF ČR je českým zastoupením ICF a má statut ICF Charter Chapter. Od roku 2005 rozvíjí v České republice e tické standardy profesionálního koučinku a vytváří jedinečný prostor pro rozvoj a podporu svých členů, profesionálních koučů.

Spolek je nezávislou neziskovou organizací postavenou na individuálním členství  jednotlivců, kteří praktikují, učí a zajímají se o profesionální koučování.  

Právní forma ICF ČR  je zapsaný spolek. Oficiální ná
zev spolku je ICF ČR / International Coaching Federation Czech Republic, z. s. a svou činnost vykonává v souladu se Stanovami Spolku.


Cíle a poslání ICF ČR

 Cílem a posláním spolku je

  • zvyšovat koučovací kompetence a profesionalitu svých členů;  

  • budovat, podporovat a zachovávat integritu koučování jako profese;

  • poskytovat platformu, jejímž prostřednictvím členové mohou spoluvytvářet, sdílet a dozvídat se o společných projektech, které pomáhají naplňovat vizi  Spolku;

  • poskytovat platformu, jejímž prostřednictvím mohou členové diskutovat,  sdílet a rozvíjet profesionální záležitosti; 

  • poskytnout členům možnost spolupracovat při poskytování zdrojů a řešení  pro své klienty. 

Spolek působí na celém území České republiky, přičemž může spolupracovat se  všemi subjekty, které mají obdobné cíle a poslání, včetně subjektů zahraničních.

Skvělý způsob, jak o nás a společných příležitostech zjistit víc, je společný rozhovor. Kontaktujte nás a zjistěte víc.

ICF přispívá k rozkvětu lidské společnosti pomocí koučování,  tvůrčího procesu  vedeného s cílem maximalizovat profesní i osobní potenciál člověka.