C

PROFESNÍ CERTIFIKACE ICF

Co odlišuje certifikovaného kouče ICF?

Hodnota ICF certifikaceCertifikací ICF kouč demonstruje své znalosti, dovednosti a závazek k dodržování vysokých etických a profesionálních standardů. 

Každý se může nazývat koučem. Koučové s certifikací ICF jsou však profesionálové, kteří splnili přísné požadavky na vzdělání a zkušenosti a prokázali důkladnou znalost koučovacích kompetencí, které určují standard v této profesi. Kromě toho dodržují přísná etická pravidla, která jsou součástí poslání ICF chránit klienty a pečovat o kvalitu koučování.


ICF Credential je profesní certifikát, který potvrzuje, že jste splnili specifické standardy a požadavky určené k rozvoji a zdokonalení vašich koučovacích dovedností. Je známkou toho, že jste odhodláni dodržovat pevné zásady etického chování v koučování.  Certifikát ICF ukazuje vašim klientům a kolegům, že jste oddání koučovací profesi, ale také, že se zavazujete k rozvoji sebe sama jako profesionála/profesionálky v oblasti koučování.

Přehled ICF profesních certifikací a podmínky jejich získání

Demo Logo

Associated Certified Coach / ACC


100+

hodin praxe v koučování od začátku výcviku
 • 60 hodin specifického vzdělávání kouče
 • Vzdělání: ICF Level 1 / Level 2 / ACTP program / ACSTH program + 10 hodin mentoringu*
 • 10 hodin mentoringu nepoužité pro jinou certifikaci ICF , z toho nejméně 3 individuální
 • Performance Evaluation / Hodnocení koučovací 1 nahrávky á 20 - 60 minut
Demo Logo

Professional Certified Coach / PCC

500+ 

hodin praxe v koučování od začátku výcviku

  • 125 hodin specifického vzdělávání kouče
 • Vzdělání: ICF Level 2 / ACTP program*
  • 10 hodin mentoringu nepoužité pro jinou certifikaci ICF , z toho nejméně 3 individuální
 • Performance Evaluation / Hodnocení 2 koučovacích nahrávek  á 20 -60 minut

Master Certified Coach / MCC

 2500+

hodin praxe v koučování od začátku výcviku

  • 200 hodin specifického vzdělávání kouče
 • Vzdělání: ICF Level 3*
  • 10 hodin mentoringu nepoužité pro jinou certifikaci ICF , z toho nejméně 3 individuální
  • Performance Evaluation / Hodnocení 2 koučovacích nahrávek  á 20 -60 minut

*) Pro certifikaci PCC je možné se také vydat ACSTH cestou, pokud program, který absolvujete naplňuje alespoň 125 hodin akreditovaného vzdělávání. Alternativou k těmto cestám je Portfolio cesta, která kombinuje různé programy.

U ACSTH a Portfolio cesty je potřeba splnit dodatečné požadavky, zejména absolvování (přijímání) 10 hodin mentoringu v koučování s certifikovaným koučem nebo s certifikovanou koučkou. Mentoring musí trvat alespoň 3 měsíce a mentorem/mentorkou může být:

 • ACC – PCC nebo MCC kouč/ka, který/á alespoň 1 x obnovil svou certifikaci

 • PCC – PCC nebo MCC kouč/ka

 • MCC – MCC kouč/ka

Podmínka dodatečného mentoringu se netýká dokončených programů ACTP.

Více informací a žádost o získání certifikace můžete získat na  https://coachingfederation.org/credentials-and-standards

Obnova certifikací ICF

Aby mohla Internacionál Coaching Federation udržovat vysoké standardy pro profesionální kouče na celém světě, mají certifikace omezenou platnost a je potřeba je každé tři roky obnovit. Žádost o prodloužení certifikace můžete podat na: 
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential

Od podání žádosti do prodloužení certifikace zpravidla 6-8 týdnů.


Prodloužení certifikace Associate Certified Coach (ACC):

Podmínky prodloužení certifikaci jsou:

Absolvování alespoň 40 hodin/kreditů celoživotního vzdělávání koučů (CCE) během tří let od prvního udělení certifikace nebo od posledního obnovení. Tyto kredity se dělí na 2 druhy – klíčové kompetence (CC) a rozvoj zdrojů (RD).  

Pro prodloužení je potřeba absolvovat alespoň 24 hodin v oblasti klíčových kompetencí (CC), z toho alespoň tři (3) musí být z etiky koučování. (Koučové mohou získat hodiny z etiky koučování absolvováním bezplatného online kurzu ICF o etice na globálních stránkách ICF). 

Zbylých 16 hodin (do celkového počtu 40 hodin/kreditů celoživotního vzdělávání koučů (CCE) může být z oblastí klíčových kompetencí (CC) nebo rozvoje zdrojů (RD).


Další podmínkou je absolvování alespoň 10 hodin mentoringu v oblasti koučování (přijímání) s mentorem koučem*

 • Mentorování musí trvat minimálně 3 měsíce
 • Mentorování musí proběhnout v době posledních 3 let (od předcházejícího prodloužení nebo udělení certifikace, pokud ještě nebyla prodloužena)
 • Musí jít o mentorování, které ještě nebylo použito pro prodloužení certifikace. 

* Mentor koučem/mentor koučkou může být pouze certifikovaný/á kouč/ka (ACC/PCC/MCC). Mentoři s certifikací ACC musí mít už alespoň 1 x obnovenou certifikace. Seznam mentorů najdete na (odkaz) 


Prodloužení certifikace Professional Certified Coach (PCC) nebo Master Certified Coach (MCC)

Podmínky prodloužení certifikaci jsou:

Absolvování alespoň 40 hodin/kreditů celoživotního vzdělávání koučů (CCE) během tří let od prvního udělení certifikace nebo od posledního obnovení. Tyto kredity se dělí na 2 druhy – klíčové kompetence (CC) a rozvoj zdrojů (RD).  

Pro prodloužení je potřeba absolvovat alespoň 24 hodin v oblasti klíčových kompetencí (CC), z toho alespoň tři (3) musí být z etiky koučování. (Koučové mohou získat hodiny z etiky koučování absolvováním bezplatného online kurzu ICF o etice na globálních stránkách ICF). 

Zbylých 16 hodin (do celkového počtu 40 hodin/kreditů celoživotního vzdělávání koučů (CCE) může být z oblastí klíčových kompetencí (CC) nebo rozvoje zdrojů (RD).


TIP: Až 10 hodin mentoringu koučování (vedení nebo přijímání) a až 10 hodin supervizí koučů (vedení nebo přijímání) lze započítat jako kredity za klíčové kompetence.


Jak získat kredity celoživotního vzdělávání koučů ICF?