C

PROFESNÍ CERTIFIKACE ICF

Co odlišuje certifikovaného kouče ICF?

Hodnota ICF certifikace


Certifikací ICF kouč demonstruje své znalosti, dovednosti a závazek k dodržování vysokých etických a profesionálních standardů. 


ICF certifikace MCC, PCC, ACC jsou celosvětově uznávaným standardem při prokazování úrovně koučovacích kompetencí.  S certifikací ICF koučové prokazují nejen své dovednosti a profesionalitu, ale také vysoký zájem o vlastní rozvoj k dosažení vysokých profesních standardů a důraz na etiku.

Během více jak 25leté existence ICF neustále získává a vyhodnocuje zkušenosti s koučovacím procesem, s jeho kvalitou a dopady. Výstupy hodnocení pak promítá do definování profesních kompetencí kouče a následně do podmínek jednotlivých profesních certifikací ICF.

Přehled ICF profesních certifikací

Demo Logo

ICF certifikace ACC
Associate Certified Coach

Kouč při jejím získání má praktickou zkušenost v rozsahu více jak 100 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 60 hodin  akreditovaného vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzujicí koučovací dovednosti na úrovni ACC v rámci ICF kompetencí.

Demo Logo

ICF certifikace PCC
Professional Certified Coach

Kouč má při získání certifikace PCC praktickou zkušenost v rozsahu více jak 500 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 128 hodin akreditovaného vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF, doložil dvě nahrávky rozhovorů potvrzujicí koučovací dovednosti na úrovni PCC v rámci ICF kompetencí, složil zkoušku.ICF certifikace MCC
Master Certified Coach

Nejvyšší certifikace ICF. Kouč má při získání certifikace MCC praktickou zkušenost v rozsahu více jak 2500 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 200 hodin akreditovaného vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzujicí koučovací dovednosti na úrovni MCC v rámci ICF kompetencí.


Podmínky certifikace

Předpokladem pro získání certifikace je profesní vzdělání kouče akreditované u ICF.

Koučink je kreativní proces.

Odráží se v něm a ovlivňuje jej mnoho faktorů: od vnímané reality přes neznámé vnější vlivy až po nevědomé tendence, získané znalosti, osobnosti zúčastněných. Každý jednotlivý koučink může probíhat jinak, na jiné téma, s jinou dynamikou, je jinak provedený. Flexibilita, variabilita a kreativita koučovacího procesu jsou jedny z důvodů, proč je koučink tak úspěšná metoda rozvoje.