Naše hodnoty

Revidované vyjádření základních hodnot Mezinárodní federace koučů ICF připomíná, co znamená reprezentovat nejvyšší standardy profesionálního koučování. Tyto univerzální hodnoty posilují, inspirují a sjednocují nás všechny, členy ICF, držitele certifikátů a příznivce koučování na celém světě. Tyto základní hodnoty jsou pro nás více než jen slova na papíře a obrazovce. Jsou tím, co každý z nás každý den žije, odrazem toho, kým jsme jako globální lídr v oblasti koučování.

Díky těmto praktickým a aspiračním základním hodnotám od vás očekáváme, že budete podporovat poslání ICF, kterým je učinit z koučování nedílnou součást vzkvétající společnosti, protože se všichni společně snažíme vést globální rozvoj koučovací profese a posílit svět prostřednictvím vzájemného respektu.

 

Prozkoumejte základní hodnoty ICF

 

Profesionalita

Zavazujeme se ke koučovacímu myšlení a profesionální kvalitě, která zahrnuje odpovědnost, respekt, integritu, kompetenci a dokonalost.

Spolupráce

Zavazujeme se rozvíjet sociální vazby a budovat komunitu.


Lidskost

Zavazujeme se k lidskosti, laskavosti, soucitu a úctě k ostatním.


Rovnost

Zavazujeme se používat koučovací myšlení ke zkoumání a pochopení potřeb druhých, abychom mohli vždy praktikovat spravedlivé procesy, které vytvářejí rovnost pro všechny.