C

PROFESNÍ CERTIFIKACE ICF

Co odlišuje certifikovaného kouče ICF?

Hodnota ICF certifikaceCertifikací ICF kouč demonstruje své znalosti, dovednosti a závazek k dodržování vysokých etických a profesionálních standardů. 

Každý se může nazývat koučem. Koučové s certifikací ICF jsou však profesionálové, kteří splnili přísné požadavky na vzdělání a zkušenosti a prokázali důkladnou znalost koučovacích kompetencí, které určují standard v této profesi. Kromě toho dodržují přísná etická pravidla, která jsou součástí poslání ICF chránit klienty a pečovat o kvalitu koučování.


ICF Credential je profesní certifikát, který potvrzuje, že jste splnili specifické standardy a požadavky určené k rozvoji a zdokonalení vašich koučovacích dovedností. Je známkou toho, že jste odhodláni dodržovat pevné zásady etického chování v koučování.  Certifikát ICF ukazuje vašim klientům a kolegům, že jste oddání koučovací profesi, ale také, že se zavazujete k rozvoji sebe sama jako profesionála/profesionálky v oblasti koučování.

Přehled ICF profesních certifikací a podmínky jejich získání

Demo Logo

Associated Certified Coach / ACC


100+

hodin praxe v koučování od začátku výcviku
 • 60 hodin specifického vzdělávání kouče
 • Vzdělání: ICF Level 1 / Level 2 / ACTP program / ACSTH program + 10 hodin mentoringu*
 • 10 hodin mentoringu** nepoužité pro jinou certifikaci ICF , z toho nejméně 3 individuální
 • Performance Evaluation / Hodnocení koučovací 1 nahrávky á 20 - 60 minut
Demo Logo

Professional Certified Coach / PCC

500+ 

hodin praxe v koučování od začátku výcviku

  • 125 hodin specifického vzdělávání kouče
 • Vzdělání: ICF Level 2 / ACTP program*
  • 10 hodin mentoringu** nepoužité pro jinou certifikaci ICF , z toho nejméně 3 individuální
 • Performance Evaluation / Hodnocení 2 koučovacích nahrávek  á 20 -60 minut

Master Certified Coach / MCC

 2500+

hodin praxe v koučování od začátku výcviku

  • 200 hodin specifického vzdělávání kouče
 • Vzdělání: ICF Level 3*
  • 10 hodin mentoringu** nepoužité pro jinou certifikaci ICF , z toho nejméně 3 individuální
  • Performance Evaluation / Hodnocení 2 koučovacích nahrávek  á 20 -60 minut

*) Certifikace ICF je také možné získat i jinými cestami, například Portfolio cestou.

Více informací najdete na stránkách www.coachingfederation.org.


Obnova certifikací ICF

Aby mohla Internacionál Coaching Federation udržovat vysoké standardy pro profesionální kouče na celém světě, mají certifikace omezenou platnost a je potřeba je každé tři roky obnovit. Žádost o prodloužení certifikace můžete podat na: https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/renew-credential

Od podání žádosti do prodloužení certifikace zpravidla 6-8 týdnů.


Prodloužení certifikace Associate Certified Coach (ACC):

Podmínky prodloužení certifikaci jsou:

Absolvování alespoň 40 hodin/kreditů celoživotního vzdělávání koučů (CCE) během tří let od prvního udělení certifikace nebo od posledního obnovení. Tyto kredity se dělí na 2 druhy – klíčové kompetence (CC) a rozvoj zdrojů (RD).  

Pro prodloužení je potřeba absolvovat alespoň 24 hodin v oblasti klíčových kompetencí (CC), z toho alespoň tři (3) musí být z etiky koučování. (Koučové mohou získat hodiny z etiky koučování absolvováním bezplatného online kurzu ICF o etice na globálních stránkách ICF). 

Zbylých 16 hodin (do celkového počtu 40 hodin/kreditů celoživotního vzdělávání koučů (CCE) může být z oblastí klíčových kompetencí (CC) nebo rozvoje zdrojů (RD).


Další podmínkou je absolvování alespoň 10 hodin mentoringu v oblasti koučování (přijímání) s mentorem koučem

 • Mentorování musí trvat minimálně 3 měsíce
 • Mentorování musí proběhnout v době posledních 3 let (od předcházejícího prodloužení nebo udělení certifikace, pokud ještě nebyla prodloužena)
 • Musí jít o mentorování, které ještě nebylo použito pro prodloužení certifikace. 

Mentor koučem/mentor koučkou může být pouze certifikovaný/á kouč/ka (ACC/PCC/MCC). Mentoři s certifikací ACC musí mít už alespoň 1 x obnovenou certifikace. Seznam mentorů najdete na globálních stránkách ICF nebo v seznamu členů ICF ČR, kteří se přihlásili k poskytování mentoringu koučů v českém jazyce


Prodloužení certifikace Professional Certified Coach (PCC) nebo Master Certified Coach (MCC)

Podmínky prodloužení certifikaci jsou:

Absolvování alespoň 40 hodin/kreditů celoživotního vzdělávání koučů (CCE) během tří let od prvního udělení certifikace nebo od posledního obnovení. Tyto kredity se dělí na 2 druhy – klíčové kompetence (CC) a rozvoj zdrojů (RD).  

Pro prodloužení je potřeba absolvovat alespoň 24 hodin v oblasti klíčových kompetencí (CC), z toho alespoň tři (3) musí být z etiky koučování. (Koučové mohou získat hodiny z etiky koučování absolvováním bezplatného online kurzu ICF o etice na globálních stránkách ICF). 

Zbylých 16 hodin (do celkového počtu 40 hodin/kreditů celoživotního vzdělávání koučů (CCE) může být z oblastí klíčových kompetencí (CC) nebo rozvoje zdrojů (RD).


TIP: Až 10 hodin mentoringu koučování (vedení nebo přijímání) a až 10 hodin supervizí koučů (vedení nebo přijímání) lze započítat jako kredity za klíčové kompetence.


Jak získat kredity celoživotního vzdělávání koučů ICF?