Start projektu TO DÁŠ! pro rok 2022
20 September, 2022 by
Start projektu TO DÁŠ! pro rok 2022
Vím, co chci, Fabián Jaroslav

V úterý 13. září 2022 se uskutečnilo osobní setkání členů Mezinárodní federace koučů, kteří se chtějí aktivně zapojit do mezinárodního rozvojového programu To dáš! kterým díky koučům ICF ČR od roku 2019 prošlo 4259 studentů z desítek škol v České republice.

Hlavním partnerem projektu To dáš! je Coca Cola HBC Česko a Slovensko a jeho realizace probíhá ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a profesním spolkem ICF ČR. Jedná se o společensky odpovědný projekt, který spadá do aktivit kariérového poradenství a podpory rozvoje potenciálu u mladé generace.

Koučové zapojení do projektu To dáš! pořádají osobní nebo online přednášky pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol, nebo pro první a druhé ročníky škol vysokých. Přednáška je v maximální délce 90 minut a dotýká se tématu komunikace, talentu, zpětné vazby, time managementu a networkingu. 

Jsme nesmírně rádi, že se do letošního ročníku přihlásilo 14 koučů, členů ICF ČR, kteří mají zájem se do projektu aktivně zapojit a podpořit tak nejen mladou generaci, ale také aktivity spolku a povědomí o jeho dobré značce. Na setkání měli možnost zapojení kouči slyšet nejen cíle celého projektu, ale zejména sdílet osobní zkušenosti a podpořit tak nově přicházející kouče, kteří mají chuť se do projektu v tomto ročníku zapojit.

Ráda bych touto cestou jménem celé pobočky ICF ČR a jejích členů poděkovala vedoucí projektu To dáš! Šárce Kišacové, ACC za jeho vedení. Šárka je skvělý lídr, který na jedné straně dohlíží nad organizační a finanční správností celého projektu a na straně druhé nesmírně laskavý člověk, jež vytváří velmi příjemnou a přátelskou atmosféru v projektu. Poděkování také patří všem zapojeným koučům současným i budoucím a Ing. Soně Staňkové, PCC, která do ICF ČR tento projekt přinesla a odvedla na něm obrovský kus práce.

Za celý projektový tým To dáš!
Ing. Jana Hamplová, PCC

Start projektu TO DÁŠ! pro rok 2022
Vím, co chci, Fabián Jaroslav
20 September, 2022
Share this post