PROJEKTY ICF ČR

KOUČINK V AZYLOVÝCH DOMECH

Cílem tohoto CSR projektu je poskytnout pomoc a podporu pracovníkům Azylových domů a Domů na půli cesty v jejich poslání, jež na ně klade vysoké nároky jak v oblasti komunikace a spolupráce, tak v oblasti duševní pohody a emoční odolnosti.

JAKOU HODNOTU V PROJEKTU VYTVÁŘÍME?

Zaměstnanci Azylových domů mají v průběhu 6 - 9 měsíců příležitost zaměřit se ve spolupráci s profesionálním koučem ICF na rozvoj svých manažerských dovedností, kariérních cílů, zlepšení týmové spolupráce, včetně možnosti otevřít svá osobní témata.

Podle svých potřeb mohou zvolit individuální nebo týmovou formu spolupráce a podpory, zvolit konkrétní zaměření a témata rozhovorů, frekvenci setkávání. Počet společných setkání se pohybuje mezi třemi až šesti.

Azylový dům Osek
Projekt spolu realizují ICF ČR a Nadace Terezy Maxové dětem od roku 2017. Kouči ICF ČR v něm poskytují pracovníkům Azylových domů a Domů na půli cesty služby individuálního a týmového koučinku bez nároku na honorář. V průběhu 2017 - 2021 poskytlo 14 koučů ICF ČR zdarma 140 koučovacích hodin individuálního a týmového koučinku v celkové hodnotě 591 500 Kč.  

    

Máte zájem o spolupráci a jste zástupce Azylového domu?

Kontaktujte nás a udělejme spolu vaše pracoviště lepším místem.

Víte, že kouči ICF ČR zapojení do projektu...

Jsou nestranní a nezávislí

Jsou nestranní a nezávislí na formálních strukturách provozovatelů Azylových domů.

Zachovávají mlčenlivost

Jsou vázáni mlčenlivostí a Etickým kodexem ICF.

Nepředávají informace

Z koučovacích sezení nepředávají žádné informace vedení, ani provozovateli Azylového domu.