Mentoring koučů

Podmínkou certifikací ICF je absolvování (přijímání) 10 hodin mentoringu v koučování s certifikovaným koučem nebo s certifikovanou koučkou. Mentoring musí trvat alespoň 3 měsíce a mentorem/mentorkou může být:

  • Pro získání certifikace ACC – MCC nebo PCC kouč/ka, ACC, který/á alespoň 1 x obnovil svou certifikaci

  • Pro získání certifikace PCC – MCC nebo PCC kouč/ka

  • Pro získání certifikace MCC – MCC kouč/ka

Podmínka dodatečného mentoringu se netýká dokončených programů ACTP. Více informací a žádost o získání certifikace můžete získat na  https://coachingfederation.org/credentials-and-standards