SUPERVIZE JAKO SILNÝ ZPŮSOB PODPORY ROZVOJE KOUČE
Zájmová skupina s garancí Anny Bakové
24 May, 2023 by
SUPERVIZE JAKO SILNÝ ZPŮSOB PODPORY ROZVOJE KOUČE
ICF Infobot

Zveme vás na třetí setkání skupiny Supervize, zaměřené na novinky ze světa Supervize a procvičování několika prvků reflexe ve dvojicích. Online setkání proběhne 6. června od 12 do 13:30 hodin. Pro registraci nových zájemců kontaktujte Annu Bakovou na anna.bakova@seznam.cz, která s vámi bude sdílet úvodní video o supervizi či se registrujte na stránce akce ZDE

16. února jsme zahájili spolupráci v rámci zájmové skupiny Supervize. Věnovali jsme se osvětě o Supervizi. Anna Baková, profesionální supervizorka podle standardů ICF a EMCC se podělila o své zkušenosti jako supervizorka a supervidovaná, předsavila kompetence supervizora, rozdíly mezi supervizí, koučováním a mentoringem a zodpověděla spektrum otázek, se kterými se koučové s různou úrovní zkušeností ucházejí o supervizi, od začátku praxe až po úroveň MCC.

12. března proběhlo druhé setkáni. Kolegové se podělili o své zkušenosti v individuální a skupinové supervizi. Anna představila model Zrcadlo - jeden z modelů skupinové supervize a provedla supervizi pro členy pomocí tohoto modelu.  Jeden z koučů byl centrální supervidovaný, jeho otázka na reflexi byla centrálni. Ostatní členové byli aktivními účastníky, pracovali na centrální otázku, ale zároveň každý pracoval se svým osobním požadavkem pro supervizi přes korelace každé fáze supervize se svým cílem. Dosáhli jsme tedy synergického efektu, kdy si každý účastník odnesl rozsáhlé porozumění svým otázkám a zvýšení energie. 
Další setkání skupiny je plánováno na 18. července 12.00 -13.30 - Skupinová Supervize a nebo demo Individuální Supervize - podle potřeb členů skupiny.

Těší se na vás Anna Bakova.

SUPERVIZE JAKO SILNÝ ZPŮSOB PODPORY ROZVOJE KOUČE
ICF Infobot
24 May, 2023
Share this post