Nov 21
Organizer: Vím, co chci, Fabián Jaroslav
Členská schůze je nejvyšším orgánem naší pobočky, proto je to nejen příležitost se společně potkat a dozvědět se novinky, je potřeba, abychom schválili rozpočet pobočky na příští rok. Právě proto je důležité, abyste dorazili a využili Vaše hlasovací právo. Pokud dorazit nemůžete, zvažte, že udělíte plnou moc jinému členu (její kopii pošlete naší asistence Marcelce na email: asistent@coachfederation.cz, pozor! je potřeba, aby zplnomocněný člen přinesl originál plné moci na členskou schůzi...)
Pracovna, Vlkova 36, Praha 3, 13000