PRAXE KOUČE ICF

Prokazatelná koučovací praxe, prováděná v souladu s kompetencemi profesionálního koučování ICF, je ukazatelem odbornosti kouče ICF a je součástí podmínek certifikace kouče.

Validátor členství a certifikace ICF


Kdykoli můžete online ověřit, zda certifikace uváděná koučem ICF, a tedy i jeho praxe, je v daném čase reálná.

Ověřte odbornost kouče ICF.

Transparentně a pravdivě prokazujeme svou odbornost v koučinku.

Digitální odznak kouče ICF

Kouč ICF může prokázat svou odbornost také pomocí tzv. digitální odznaku ICF. Odznaky poskytují aktuální přehled o podmínkách a stavu konkrétní certifikace kouče ICF - minimální úroveň akreditovaného vzdělání, hodin praxe, datum udělení a datum platnosti. 

Digitální odznak kouče ICF je nástrojem, který pomáhá s prokazováním oprávněného nároku používat certifikaci ICF. Bohužel je snadné zneužít jednoduché soubory loga ICF a certifikační symboly dlouho po vypršení jejich časově omezené platnosti. V některých případech se loga a symboly ICF certifikací používají podvodně, kdy certifikace ICF nikdy nebyla získána. Digitální odznak ICF zajišťuje potřebnou validitu zobrazených dat.