Ondřej Filip

Transformační & životní kouč pro byznys lídry

Preferred Areas

Kariérový koučink Management a specialisté Neziskové organizace Sportovní koučink Státní správa Top Executive Týmový koučink Životní koučink

Regions

Online Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

Koučovací praxe

Hours Of Practice 2500 hours
ICF Education 196 hours
Other Education 0 hours

Jsem profesionální kouč a při své profesi se řídím etickými normami a profesními standardy ICF. Koučink je pro mě nejen naplňující povolání a řemeslo, ale i způsob života. Je to partnerský proces učení, kdy se sami učíme o nás samých, o tom jací jsme, jací bychom chtěli být a co je pro nás důležité. Je to proces, ve kterém jsme sami pro sebe tou nejvyšší autoritou a hledáme odpovědi na naše otázky.

Ke svým klientům přistupuji s laskavostí, klidem a respektem k jejich životnímu příběhu. Vytvářím tak bezpečný prostor, kde klient poznává sám sebe, objevuje kým doopravdy je a co je pro něj opravdu důležité. Společně odhalujeme  odstraňujeme nefunkční mentální vzorce, omezující přesvědčení a škodlivé emoční návyky. Měníme tak nejen jeho způsob fungování a jednání, ale hlavně celý způsob jeho bytí. Rozvíjím klientovu sebedůvěru, sebeúctu, sebepřijetí  a sebevědomí (vědomí sebe sama).

Mým přáním je, aby mí klienti byli úspěšní a dosáhli toho, co si přeji a po čem touží (ať už to pro ně znamená cokoliv). Aby své životy a vztahy žili smysluplně, vyrovnaně a s lehkostí. Aby zažívali hluboký vnitřní klid, který jim pomůže zvládat náročné a složité situace s nadhledem a vírou v sebe sama.

Při své práci se opírám o celou řadu standardních koučovacích nástrojů  a technik, o emoční inteligenci (práci s emocemi) a mindfullness neboli nehodnotící pozorování.

Mám dlouholeté zkušenosti specialisty i lídra z oblasti commercial real estate  a hospitality. Vedl jsem úspěšné obchodní týmy a z pozice člena managementu ovlivňoval směřování pobočky velké mezinárodní společnosti.

Specific Trainings Completed

Name Educational Institution Hours Training Type Graduation Year Certificate
High performance team coaching Ericskon College International 14 ICF CCEU 2019 Náhled
Inner game of coaching The Inner game international school 54 ICF CCEU 2014 Náhled
The art and science of coaching Erickson College International 128 ICF 2011 Náhled Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF