Preferred Areas

Management a specialisté Top Executive Týmový koučink

Regions

Online Hlavní město Praha Středočeský kraj Pardubický kraj

Koučovací praxe

Hours Of Practice 1900 hours
ICF Education 293 hours
Other Education 120 hours

Koučovací přístup a jedinečné kvality:

Rudolf 20 let působil ve vedoucích pozicích ve dvou z Top 10 globálních FMCG společností rýchloobrátkového zboží v mnoha zemích celého světa. Má praktické zkušenosti s prací ve výrobní sféře, v podpoře prodeje, v oblasti supply chain a procesního řízení, jako i ve sdílených službách (shared services). Získal bohaté zkušenosti s vedením jednotlivců i týmů. Jeho vášní se postupně stala podpora a osobní rozvoj leaderů, jako i týmů, aby mohli naplňovat své vlastní ambice a cíle


Rudolf získal mezinárodně uznávaný certifikát ICF PCC (Professional Certified Coach) a vysoce prestižní diplom CPCC (certifikovaný Co-Active profesionální kouč). V současnosti Rudolf individuálně koučuje a mentoruje lídry ze středního a vrcholového managementu, kteří potřebují zvládat výzvy spojené s posilováním jejich leadership kompetencí. Důraz klade na pozitivní a autentický přístup ve vytváření vztahů s okolím. 

Ve spolupráci s týmy se Rudolf věnuje i týmovému koučinku a facilitaci workshopů strategického plánování, jako i vytváření a vedení změn v komplexním podnikatelském prostředí. Jeho doménou je zavádění programů pro rozvoj vysoko výkonných týmů.


Svůj koučovací přístup Rudolf detailněji přibližuje takto:

"Záleží mi na tom, aby moji klienti vnímali svojí motivaci pro vlastní osobní a odborný růst. V prvních fázích spolupráce hledáme cesty jak nastavit otevřený vztah. Vzájemná důvěra a bezpečné prostředí jsou podstatné. Jako klient máte za každých okolností zásadní vliv na to, o čem a jak plyne naše konverzace. Prozkoumáme jaké jsou Vaše prioritní témata a cíle, které chcete dosáhnout. Postupně budujeme všímavost k vlastním potřebám a zdrojům energie a inspirace. Vzájemně si domluvíme jaký je pro Vás nejlepší zoůsob, jakým budeme postupovat, který je přizpůsobený zkušenostem a znalostem konkrétního klienta. 

V případe, že má klient dovednosti potřebné k dosažení cíle, já jako kouč vystupuji v průběhu celého procesu spíš jako sokratovský průvodce a spolu-poutník. Neříkám klientům, co by měli dělat anebo co by měli změnit. Společně procházíme různé perspektivy, které umožní otevřít větší škálu možností, jako i svobodu vlastní volby. V ideálním případě klient nachází sám to, co je pro něj důležité a co potřebuje změnit. V případě, že klient nemá potřebné dovednosti nebo znalosti, se taky zajímáme o vliv a očekávaní okolí, ve kterém klient naplňuje určitou roli. Po vzájemné domluvě můžu nabídnout  dialog o ověřených postupech z vlastní exekutivní praxe, které jsou úspěšné v jiných odvětvích a společnostech. S klientem následně analyzujeme to, co je v jeho situaci nejužitečnější. Někdy klienti oceňují i jenom jakousi reflexi a možnost s někým nestranným "propojit body", najít smysl ve věcech, které ho ovlivňují.

Součástí našich setkání je vždy práce s tím, jak v praxi vyzkoušet nové poznatky a zažít si nové návyky. Lepší sebe-uvědomění posílí Váš vliv na okolí a Váš komunikační styl. Vaše schopnost učit se bude najdůležitější kvalitou na Vaší cestě člověka zodpovědného za vlastní úspěch v životě a práci."


"Nevnímejte svoje výzvy jako nevýhodu. Naopak, je pro Vás důležité uvědomit si, že vlastní zkušenosti z překonávání překážek jsou vlastně jednou z Vašich největších výhod." 

(Michelle Obama, bývalá první dáma U.S.A.)Moji ideální klienti:

** Generální ředitelé (pozice na úrovni Boardu / Rady ředitelů pro zemi nebo region), kterých výzvy jsou například: 

- Jak zajistit svébytnost a samostatnost týmů (empowerment), dovednost inspirovat druhé a přinášet vizionářský leadership do firmy, budování ownership kultury, spolupráce medzi odděleními, dizajn, facilitace a vedení strategických workshopů,

** Vyšší management (pozice na úrovni B-1), kterého témata jsou například: 

- práce s osobním vlivem, efektivní týmová komunikace a spolupráce, work-life integration, rozvoj leadership kompetencí jednotlivců a týmů, řízení změn v organizaci,

** Střední management a high-potential zaměstnanci (pozice na úrovni B-2), kterých témata můžou být například:

- rozvoj vlastních leadership kompetencí a účinného stylu komunikace, kariérní rozvoj, tvorba týmu, řízení změnových projektů a efektivity procesů.


Koučovací specializace:

- TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ: Leadership a Executive Coaching

- METODICKÉ ZAMĚŘENÍ: Co-Active® koučink, Systemický přístup, GROW, Procesní práce a Gestalt koučink


Další kvalifikace:

- CERTIFIKACE: Leadership Circle Profile certification, The Leadership Circle, US, 2018

- CERTIFIKACE: HOGAN psychodiagnostické testy (HPI, HDS, MVPI), Assessment Systems, CZ, 2017

- CERTIFIKACE Lean Six Sigma training, Green Belt, ASQ (American Society for Quality), NY, 2013

- Executive MBA program, INSEAD, France, 2008

- Vysokoškolské studium: Ekonomická Univerzita, Bratislava, Fakulta Mezinárodního obchodu, 1991-1996


Publikační činnost:

- V roce 2017, v rámci role ICF Prezidenta české pobočky ICF, odpovědnost za koordinaci a projektové vedení příprav a celkové organizace mezinárodní konference ICF pod názvem: "Tvorba a rozvoj koučovací kultury". 

- Publikační aktivity a odborné články o akci:

http://www.koucinkportal.cz/prvni-rade-musi-jit-lidi-teprve-druhe-rade-hospodarske-vysledky/

https://www.coachfederation.cz/cz/pro-cleny/2017-tvorba-a-rozvoj-koucovaci-kultury.html

https://www.hrnews.cz/novinky-z-hr/predstavujeme-recniky-2-mezinarodniho-fora-icf-cr-nonna-babi-id-3222325

https://www.hrnews.cz/novinky-z-hr/predstavujeme-recniky-2-mezinarodniho-fora-icf-cr-veronica-l-id-3212652

https://www.hrnews.cz/novinky-z-hr/predstavujeme-recniky-2-mezinarodniho-fora-icf-cr-judit-abri-id-3196219

https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/vyhrajte-vstupenku-na-2-mezinarodni-forum-icf-cr-tvorba-a-ro-id-3175145

https://www.hrnews.cz/novinky-z-hr/mezinarodni-forum-tvorba-a-rozvoj-koucovaci-kultury-se-blizi-id-3172956

Specific Trainings Completed

Name Educational Institution Hours Training Type Graduation Year Certificate
HOGAN Advanced Interpretation Certification Hogan Assessment Systems, Inc. 8 Bez ICF akreditace 2022 Náhled
Hoganovy metody profesní psychodiagnostiky pomáhají firmám snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky najímání správných lidí, rozvoje klíčových talentů a hodnocení potenciálu vést. Základní dotazníky: (HPI) světlé stránky osobnosti, (HDS) tmavá část osobnosti, (MVPI) motivy, hodnoty,preference
Lumina Emotion Lumina Learning Global 19 ICF CCEU 2022 Náhled
Nástroj a metoda k rozvoji tzv. "Emoční inteligence" založen na nejmodernějších výzkumech v oblasti behaviorální psychologie.
Lumina Spark Lumina Learning Global 32 ICF CCEU 2022 Náhled
Jeden z nejprestižnějších nástrojů v moderní osobnostní psychodiagnostice, pro plánování osobního a dalšího profesního rozvoje.
System Dynamics in Organizations Bert Hellinger Institut 96 Bez ICF akreditace 2019 Náhled
Constellation in practice of organization development. Sense making theory. How to read constellations from the perspective of ‘sense making’. Principles of order in organizational systems. Systemic Coaching. Working with teams. Exploring ethical issues & attitude for organizational constellations.
Leadership Circle Profile The Leadership Circle, US 30 ICF CCEU 2018 Náhled
Leadership Circle Profile accelerates leadership effectiveness beyond traditional competency-based approaches. Only 360 degree assessment that provides focused competency feedback while revealing underlying mental & behavioral assumptions that are causing a leader’s pattern of strengths& limitations
HOGAN Assessment Assessment Systems Czech Republic 16 Bez ICF akreditace 2017 Náhled
Hoganovy metody profesní psychodiagnostiky pomáhají firmám snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky najímání správných lidí, rozvoje klíčových talentů a hodnocení potenciálu vést. Základní dotazníky: (HPI) světlé stránky osobnosti, (HDS) tmavá část osobnosti, (MVPI) motivy, hodnoty,preference
Organization & Relationship Systems Coaching CRR Global - Center for Right Relationship, Benicia, California 12 ICF ACSTH 2016 Náhled
ORSC je program akreditovaný ICF, zaměřený na koučování systémů v organizaci a v týmech, tak i v nepracovních vztazích partnerů a párů. Zásadní posun v koučování vychází z toho, že klientem je vztah, a nikoliv každý z účastníků systému. Další informace o programu na www.crrglobal.com
Co-Active Coaching Certification Program The Coaches Training Institute, San Rafael, California, USA 96 ICF 2016 Náhled
“Ko-aktivní” model koučování umožňuje mocné propojení s okolním světem a vychází ze současných vědeckých výskumů. Coaches Training Institue, jedna z celosvětově vedoucích organizací v koučingové profesi, stála u zrodu ICF a významným způsobem ovlinvila koučing, včetně ICF koučovacích kompetencí.
Co-Active Coaching Intermediate CTI, Coaches Training Institut 85 ICF 2015 Náhled
Coaches Training Institue, jedna z celosvětově vedoucích organizací v koučingové profesi, stála u zrodu ICF a významným způsobem ovlinvila koučing, včetně struktury a náplně ICF koučovacích kompetencí a etiky. CTI byla první koučovací tréningová organizace, která byla certifikovaná ICF.
Co-Active Coaching Fundamentals CTI, Coaches Training Institut 19 ICF 2015 Náhled
“Ko-aktivní” model koučování umožňuje mocné propojení s okolním světem a vychází ze současných vědeckých výskumů. Coaches Training Institue, jedna z celosvětově vedoucích organizací v koučingové profesi, stála u zrodu ICF a významným způsobem ovlinvila koučing, včetně ICF koučovacích kompetencí. Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF