Skutečnou sílu najdeš ve svém nitru.

Preferred Areas

Management a specialisté Neziskové organizace Top Executive Týmový koučink Životní koučink

Regions

Online Hlavní město Praha Středočeský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Hlavní město Praha

Koučovací praxe

Hours Of Practice 1130 hours
ICF Education 214 hours
Other Education 0 hours

Jak dnes žijete svou EUDAIMONII - smysluplně dobrý život?
Zeptejte se sami sebe, co je opravdu důležité a potom najděte odvahu postavit svůj život kolem této odpovědi.

 • Koučování se věnuji od roku 2011 a mohu být užitečná Vám osobně, týmům a organizacím na cestě k vnitřní svobodě a trvalému zplnomocnění.
 • Moje dlouholetá, praktická zkušenost v roli lídra mě podporuje v tom, abych lépe rozuměla prostředí leadershipu.
 • Jako garantka a lektorka akreditovaného výcviku koučování (režim ACSTH u ICF) v EMPOWERMENT Institutu podporuji i profesionální kouče v jejich lepší práci jako mentor a supervizor.

Nosné pilíře mé práce jsou:

1) emPOWERment

2) moderní neurovědy

3) aplikovaná eko-psychologie


________________________________________

Koučovací přístup a jedinečné kvality:


Patřím mezi kouče s integrativním a holistickým přístupem.
Jako transformační kouč podporuji EMPOWERMENT v týmech, organizacích a podpořím i vás osobně na cestě růstu, změny a ZPLNOMOCNĚNÍ
 • self-leadershipem, chest k vnitřním zdrojům, vnitřní síle, celistvosti a harmonii.
 • Naučíte se lépe vnímat sebe a sami sebe tak lépe vést životem.
 • Efektivně pracovat tak, aby vám byla vaše síla a zdroje ku prospěchu.
 • Vytvoříme spolu svobodný prostor pro růst a bytí, převezmete svůj život plně do svých rukou.
 • Získáte tím mžnost plnit si své sny a žít dobrý a zdravý život.

"Tvořme spolu a posilujme autenticitu, sílu a společenskou odpovědnost leaderů ve všech organizacích, kde je to jen možné."________________________________________

Moji ideální klienti jsou:


 • Lídři týmů, kteří mají odvahu žít autentický a zplnomocňující /empowerment/ leadership.
 • Lídři organizací, kteří chtějí v leadershipu propojit srdce i mysl a věří ve společensky odpovědný empowerment leadership.
 • Influenceři, lídři start-upů, kreativci a hybatelé inovací pro lepší život.
 • Vy osobně, pokud se chcete spojit se svojí vnitřní silou a jste otevření opravdovým změnám v životě.


Reference a více o mně najdete na www.sonastankova.cz nebo www.e-institut.com.


________________________________________

Koučovací specializace


Empowerment koučink - zplnomocňující koučink,
který pracuje s hybnými kvalitami jako je vnitřní síla, hluboký potenciál a životní záměr. Podporuje klienta v objevování všech aspektů, vnitřních zdrojů a energií. Je holistický a nabízí vám techniky propojující tělo, duši a mysl. Klade důraz na integraci všeho, co ke klientovu životu patří a hlavně důvěru klienta sama v sebe a vlastní soběstačnost.

Nature coaching - koučink v přírodě a s přírodou,
díky kterému získáte okamžité propojení se sílou přírody a rychleji tak nejdete i spojení se svým vnitřním světem a hlubokým potenciálem. Změny osobního růstu tak probíhají rychleji a na hlubších rovinách, jdete cestou trvalejší transformace. 

DNA a týmová dynamika - koučink a facilitace týmů metodou Process Work,

díky kterému vyžijete všechny hybné síly /psychosociální aspekty/ uvnitř vašeho týmů. Process work směřuje k hluboké demokracii, repektu a celistvosti jedinců i jejich komunity.


________________________________________

Další kvalifikace:


360 hod. sebezkušenostní výcvik s aplikovanou ekopsychologicí: Eko Art Theraphy Institut
125 hod. sebezkušenostní výcvik: KVP Praha, Čtení psychodynamiky - výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů (MPSV).
102 hod. sebezkušenostní výcvik: IPOP Praha, Facilitace skupinových procesů
  60 hod. sebezkušenostní výcvik: Deep Imagery - The Personal Totem Pole process, certifikovaný IIVR - International Institute of Visiualization Research
  64 hod. sebezkušenostní výcvik: Eligio Stephen Gallegos, PhD./USA: Deep Imagery - The Personal Totem Pole process

  21 hod. na IPOP Praha, Budování autentických organizací - klíčové kompetence moci 
  21 hod. na IPOP Praha, Procesově orientovaný přístup k tělesným sym. a pohybu
  20 hod. na ČASK, Česká konference rodinných a systemických konstelací
  32 hod. na PVŠPS: Rogerovský přístup ke klientovi, Gestalt, Fenomenologie


Specific Trainings Completed

Name Educational Institution Hours Training Type Graduation Year Certificate
Akreditovaný externí profesionální kouč Koučink centrum 94 ICF ACSTH 2012 Náhled
Akreditovaný interní profesionální kouč Koučink centrum 120 ICF ACSTH 2011 Náhled Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF