Elektronické hlasování (Per Rollam)

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Jak vypadá email s výzvou k hlasování? Jak se přihlásím?

Avatar
Jan Novák

Jak vypadá email s výzvou k hlasování?
Jak a kde se přihlásím do hlasovací aplikace?
Jak získám přihlašovací údaje?
Jak systém rozpozná, že hlasuji právě já?

Avatar
Zrušit
1 Odpovědět
0
Avatar
Jan Novák
Nejlepší odpověď

Emailová výzva k hlasování bude po spuštění hlasování odeslána každému členovi oprávněnému hlasovat v daných volbách na emailovou adresu, kterou má registrovanou v systému Odoo a kterou používá pro přihlášení pro editaci profilu kouče ICF ČR. 

Obsahem emailu je krátký popis hlasování (může se lišit pro různá hlasování), unikátní přihlašovací údaje daného člena a tlačítko pro vstup do hlasování. Přihlašovací údaje a odkaz na tlačítku jsou unikátní pro daného člena, email proto nepřeposílejte jiným členům, hlasovali by vaším jménem.

Po kliknutí na tlačítko "Click here to vote" se automaticky přihlásíte do hlasovací aplikace pod vaším účtem, tedy bez potřeby vyplňovat přihlašovací údaje. V prostředí aplikace pak provedete volbu u jednotlivých hlasovacích návrhů.  

Avatar
Zrušit