ICF KOUČ/KA

Každý/á člen/ka ICF reprezentuje nejvyšší kvalitu profesionálního koučinku.

ICF kouč/ka je členem ICF, International Coaching Federation, největší celosvětové profesní organizace v oblasti koučování, řídí se kompetencemi profesionálního koučování ICF a dodržuje etický kodex ICF.

Logo ICF


Hodnoty kouče/ky ICF 

K základním hodnotám koučů/ček ICF patří integrita, snaha o skvělost, spolupráce a respekt. Na jejich základě pak usilují o diverzitu, sbližování, sounáležitost a spravedlnost. Oceňují unikátní talenty, vhledy a zkušenosti, které oni a jejich klienti přinášejí světu.

Profesionalita a zkušenost kouče/ky ICF

87% z členské základny ICF tvoří držitelé některé z uznávaných certifikací MCC, PCC, ACC, osvědčujících jejich profesní způsobilost. ICF kouč/ka je skvělou volbu, pokud uvažujete o profesionálním partnerovi/ce podporujícím rozvoj a úspěšnou změnu vás, vašeho týmu, vaší firmy. Každý/á kouč/ka ICF se zavazuje dodržovat a naplňovat kompetence profesionálního koučování ICF. 

Etika kouče/ky ICF

Etický kodex ICF zavazuje ICF kouče/ku k čestnosti, spravedlnosti, profesionalitě, mlčenlivosti, integritě a respektu, jak ve vztahu ke klientům, tak i k jejich tématům. 


Každý certifikovaný kouč/ka ICF

  • získal/a certifikované vzdělání v koučinku

  • prokázal/a dovednost kvalitně koučovat při náročných zkouškách

  • řídí se profesními kompetencemi ICF

  • prokazuje pravdivě svou koučovací praxi 

  • kontinuálně rozšiřuje své vzdělání

  • respektuje etické a morální zásady stanovené etickým kodexem ICF

 

Seznamte se...  

Zobrazte kouče/ky české pobočky ICF a seznamte se s nimi blíže díky jejich osobním profilům.

Více než 50 000 koučů/ek po celém světě jsou členy ICF.

Přidejte se k nám a podpořte i vy svou kvalitu a profesionalitu ve světě koučování.