ICF KOUČ

Každý člen ICF reprezentuje nejvyšší kvalitu profesionálního koučinku.

ICF kouč je kouč, který je členem ICF, International Coaching Federation, největší celosvětové profesní organizace v oblasti koučování, řídí se kompetencemi profesionálního koučování ICF a dodržuje etický kodex ICF.

Logo ICF


Hodnoty kouče ICF 

K základním hodnotám koučů ICF patří integrita, snaha o skvělost, spolupráce a respekt. Na jejich základě pak usilují o diverzitu, sbližování, sounáležitost a spravedlnost. Oceňují unikátní talenty, vhledy a zkušenosti, které oni a jejich klienti přinášejí světu.

Profesionalita a zkušenost kouče ICF

87% z členů ICF je držitelem některé z uznávaných certifikací MCC, PCC, ACC, osvědčujících jejich profesní způsobilost. ICF kouč je skvělou volbu, pokud uvažujete o profesionálním partnerovi podporujícím rozvoj a úspěšnou změnu vás, vašeho týmu, vaší firmy. Každý kouč ICF se zavazuje dodržovat a naplňovat kompetence profesionálního koučování ICF. 

Etika kouče ICF

Etický kodex ICF zavazuje ICF kouče k čestnosti, spravedlnosti, profesionalitě, mlčenlivosti, integritě a respektu, jak ve vztahu ke klientům, tak i k jejich tématům. 


Každý certifikovaný kouč ICF

  • získal certifikované vzdělání v koučinku

  • prokázal dovednost kvalitně koučovat při náročných zkouškách

  • řídí se profesními kompetencemi ICF

  • prokazuje pravdivě svou koučovací praxi 

  • kontinuálně rozšiřuje své vzdělání

  • respektuje etické a morální zásady stanovené etickým kodexem ICF

 

Seznamte se...  

Zobrazte kouče české pobočky ICF a seznamte se s nimi blíže díky jejich osobním profilům.

Více než 50 000 koučů po celém světě je členem ICF.

Přidejte se k nám a podpořte i vy svou kvalitu a profesionalitu ve světě koučování.