Mgr. Alice Chamradová , Dr.

Executive & Leadership Coaching, Coach Supervision & Mentoring

Specializace

Kariérový koučink Management a specialisté Top Executive Týmový koučink

Regiony působení

Online Hlavní město Praha

Koučovací praxe

Hodiny praxe 1500 hours
Hodiny ICF vzdělání 125 hours
Další vzdělání 174 hours

Koučovací přístup a jedinečné kvality

Každá koučovací zakázka je originální, proto ke každému klientovi přistupuji individuálně a spolu s ním hledám, co potřebuje a jak nejlépe k tomu může směřovat. Vždy věnuji čas tomu, abych své klienty poznala, porozuměla jim a vybudovala pozitivní vztah založený na důvěře a respektu.

Má schopnost poskytnout klidnou a soustředěnou pozornost a dostatečný prostor pro klientovu reflexi umožňuje mým klientům rozvíjet sebeuvědomění, budovat sebedůvěru a vlastní autentický styl, čelit výzvám, řešit překážky a zkoumat nové možnosti. Poskytuji strukturu a tah na výsledek, zároveň věnuji pozornost všemu pro klienta podstatnému, co v průběhu společné práce přináší. Klienta vnímám jako celistvou bytost, takže i když se koučovací zakázka týká pracovního života, klienti často zaznamenávají pozitivní dopady i ve svém soukromí.
Při práci s týmy se zaměřuji na dynamiku týmu, komunikaci a způsob práce v týmu, reflexi kolektivního výkonu. To umožňuje odhalit dysfunkční návyky, využívat naplno potenciál týmu, těžit z jeho rozmanitosti, zvýšit jeho výkonnost a mít ze společné práce radost. 
Podle potřeb konkrétního klienta - týmu - se zaměřujeme také na budování týmové vize a strategie, vyjasnění dlouhodobých cílů, definování oblastí vyžadujících změnu včetně konkrétních plánů na její realizace a zapojení širší organizace do procesu změny. Vždy usiluji o to, aby si členové týmu odnášeli konkrétní kroky, které chtějí udělat, aby se posunuli na cestě ke společnému cíli. 

Moji ideální klienti jsou 

velmi různorodí. Jsou to obvykle jednotlivci nebo týmy usilující o posun, růst, využití svého potenciálu. Ti, kteří věří, že změna k lepšímu je možná. Pokud procházíte změnou a chcete ji využít jako příležitost anebo sami vnímáte potřebu změny a jste připraveni na tom pracovat, budu velmi ráda Vaším průvodcem. 


Koučovací specializace

Individuální a týmový koučink, rozvoj manažerského stylu, leadership impact, koučování v procesu změny, životní rovnováha, odolnost, zvládání stresu a komplexity.


Další kvalifikace

Supervize a mentoring pro kouče

Budování HR strategie a HR poradenství 

Práce s výstupy 360 zpětné vazby a osobnostních typologií (Hogan, Insights Discovery)
Lektorská činnost v oblasti leadershipu, zvládání komplexity a změn, podpora odolnosti a životní rovnováhy.


Specifické vzdělání kouče

Název Vzdělávací instituce Hodiny Typ tréninku Rok ukončení Certifikát
Diploma in Coach Supervision The International Centre for Business Coaching 60 Bez ICF akreditace 2023 Náhled
Complete training of supervision for coaches
Team Coaching Akademie 64 Bez ICF akreditace 2022 Náhled
Professional approach to working with teams, what it takes to build a successful team coaching juorney
Neuro-link Practitioner Neuro-Link 50 Bez ICF akreditace 2020 Náhled
Neuro-Agility theory and Assessment
The Art and Science of Coaching Erickson International 125 ICF ACTP 2011 Náhled
Completion of 5-module program ncluding mentoring and coaching skills evaluation Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF