„Všechny ty „chtěl bych“, „měl bych“ a „mohl bych“ utekly a schovaly se před jedním „udělal jsem“. Shel Silverstein


Specifické vzdělání kouče
 Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF