Mgr. Lukáš Koucký


Specifické vzdělání kouče




 Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF