VZDĚLÁNÍ KOUČE ICF

Nikdy nekončící proces a příležitost být lepším koučem i člověkem.

Odoo • Text a Obrázek

Co je ICF vzdělání

ICF akredituje vzdělávací programy zaměřené na rozvoj specifických koučovacích dovedností; poskytují je vzdělávací instituce po celém světě. Vzdělávací programy akreditované ICF jsou celosvětově uznávány, jak kouči, tak organizacemi využívajícími kouče, pro jejich obsah a dopad a jejich absolventům poskytují vysokou profesní kredibilitu.

Vzdělávací programy ICF jsou akreditovány jako

ACTP (Accredited Coach Training Program)

ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours)

CCE (Continuing Coach Education)Vzdělávací programy s akreditací ICF, nabízené po celém světě, můžete vyhledat a ověřit ve službě ICF Training Program Search Service (TPSS).

Role ICF vzdělání pro ICF kouče

Podmínky certifikačního procesu ICF kouče vyžadují od kouče kontinuální profesní vzdělávání.

Podmínkou získání ICF certifikace je dokončené ICF akreditované vzdělání formou plného ACSTH nebo ACTP tréninku, případně prostřednictvím tzv. Portfolio cesty.

Podmínkou recertifikace je získání dostatečného počtu jednotek CCE během rozhodného období.

Zjistěte více o ICF vzdělání koučů. 

Získejte detailní informace na globálním webu ICF.

Víte, že...

...výsledky výzkumů ukazují, že na výsledek koučovacího procesu má největší vliv používání profesionálních koučovacích kompetencí, které kouč nabyl díky koučovacímu vzdělání, a vzájemná chemická kompatibilita kouče a klienta?