ICF ČR Verze Odoo 13.0

Informace o ICF ČR instance Odoo, Open Source ERP.

Instalované aplikace

Website Scroll Back To Top
Website Scroll Back To Top adds a button on the web page page to scroll back to the top.
CRM
Sledovat potenciální zákazníky a blízké příležitosti
Webová strana
Enterprise website builder
Hide Powered by and Manage DB Link
This module allows hide powered by and manage DB link from the login page
Projekt
Organizujte a plánujte své projekty
Inventář
Spravovat své skladové a logistické aktivity
Fakturace
Faktury a platby
Prodej
Od cenových nabídek až po faktury
Poznámky
Organize your work with memos
e-shop
Prodávat své produkty online
Zaměstnanci
Centralizujte informace o zaměstnancích
Nábor
Sledovat svůj náborový plán
Výdaje
Předložit, ověřit a přefakturovat náklady na zaměstnance
Project Template
This apps helps to make project as template and make new project from the Template
Řídící panely
Vytvořte vaše vlastní ovládací panely
Events: Calendar View
This module will provide a calender view for events. With a calendar view, customers can view events for a specific date. All events link to be shown in pop-up for each day.
Canned Response
Canned Response
Kontakty
Centralizujte svůj adresář
Forms
Form Builder & integration of professional and versatile Forms to collect any information you need for your business.
Forms | Partner
Forms integration with Partners e.g. contacts, clients, customers, suppliers
Volno
Allocate time off and follow time off requests
Řízení dovedností
Spravujte dovednosti, znalosti a životopisy svých zaměstnanců
Knowledge
Odoo Enterprise Theme
Odoo Enterprise Theme
Diskuse
Chat, poštovní brána a soukromé kanály
Mail Messages Easy. Show all messages, Show sent messages, Reply to message, Edit message, Forward message, Quote message, Move message Email client style for messages views and more
Read and manage all Odoo messages in one place!
Quick Language Selection
Change the language from user preference menu with only one click.
Průzkumy
Vytvořit průzkumy a analyzovat odpovědi
Emailový marketing
Navrhnout, poslat a sledovat e-maily
Kalendář
Schedule employees' meetings
Blogy
Publikujte blogové příspěvky, oznámení, zprávy
Online pracovní místa
Spravovat váš online proces náboru
eLearning
Spravujte a publikujte platformu eLearning
Fórum
Spravovat fórum s častými otázkami a otázkami a odpověďmi
Události
Publikujte akce, prodávejte vstupenky

Installed Localizations / Account Charts

Obecné - účetnictví