Nový výbor ICF ČR
Rozvoj koučovací profese v Česku
4 srpna, 2022 od
Nový výbor ICF ČR
Vím, co chci, Fabián Jaroslav

Praha, 13. června 2022 – Rozvoj koučovací profese v Česku - to je mise, kterou chce naplňovat nově zvolený výbor české pobočky Mezinárodní federace koučování (International Coaching Federation pod vedením prezidentky Markéty Adamíkové, PCC, která převzala otěže vedení české pobočky.


„Jsme centrem všeho, co se týká koučování “ říká Markéta Adamíková, PCC, prezidentka české pobočky International Coaching Federation, „Kouč si v dnešní době říká každý. Koučové s certifikací ICF jsou však profesionálové, kteří splnili přísné požadavky na vzdělání a zkušenosti a prokázali důkladnou znalost koučovacích kompetencí, které určují standard v této profesi. Kromě toho dodržují přísná etická pravidla, která jsou součástí poslání ICF chránit a sloužit klientům koučování.” 

“Společně s našimi členy se chceme zaměřit na na podporu a zvyšování povědomí o certifikacích a zlatém standardu koučovací profese, na zvyšování povědomí o tom, jak může koučování přispět k maximalizaci osobního i profesionálního potenciálu jednotlivců, 

i na osvětu v tom, jak mohou společnosti vytvářet a podporovat koučovací kulturu, která nám umožňuje reagovat na neustálé změny. Věříme, že právě koučování může urychlit a posílit společenský pokrok. Společně můžeme posunout svět kupředu.”  dodává Markéta Adamíková.

Nový výbor ICF v Česku

Na setkání členů ICF v Česku byl zvolen nový výbor na období dvou let. V tuto chvíli formuje své síly a přebírá činnost od původního vedení a rozdělil si povinnosti pro podporu členů a kontinuitu činnosti ICF v Česku. Naši pobočku povedou zkušení koučové z řad členské základny ve složení:

Seznamte se s novým výborem

Firemní tým

Jaroslav Fabián, PCC
| Viceprezident

Oblast strategická partnerství a komunikace

Firemní tým

Simona Bodláková, ACC
| Viceprezidentka

Oblast certifikací a podpory členství

Firemní tým

Pavel Adam, ACC | Viceprezident

Oblast vzdělávání a podpory členů

Firemní tým

Jan Novák, PCC
| Viceprezident

Oblast ITO International Coaching Federation

Mezinárodní federace koučování, International Coaching Federation, jako největší světová organizace v oboru sdružuje více než 50 000 členů. Od roku 1995 určuje standardy koučování ve více než 140 územích, uděluje profesní certifikace MCC, PCC a ACC. Akredituje vzdělávací programy institucí po celém světě. V Česku je zastoupena ICF ČR, který má statut ICF Charter Chapter. Od roku 2005 rozvíjí v Česku vysoké profesionální a etické standardy profesionálního koučinku a vytváří jedinečný prostor pro rozvoj a podporu profesionálních koučů. 


Nový výbor ICF ČR
Vím, co chci, Fabián Jaroslav
4 srpna, 2022
Sdílet tento příspěvek