Nový výbor spolku
pro období 5/2020-4/2022

Prostřednictvím elektronického hlasování byl zvolen nový výbor spolku pro období 5/2020-4/2022.

Jednotlivé členy nově pětičlenného výboru můžete potkat v těchto rolích:

Prezident
Soňa Staňková, ACC
Externí komunikace
Viceprezident
Ondřej Filip, PCC
Členská základna
Viceprezident
Simona Šašková, ACC
Vzdělávání
Viceprezident
Šárka Kišacová, ACC
Finance, správa
Viceprezident
Jan Novák, PCC
Technologie
Slavnostní zahájení oslav výročí 25/15
(jen pro členy)