Volby členů Výboru ICF ČR 2022-2024
7 března, 2022 od
Volby členů Výboru ICF ČR 2022-2024
Jan Novák

Rádi bychom Vás informovali o tom, že v dubnu 2022 se budou konat volby do Výboru, jejichž cílem je zajištění obsazení níže uvedených pozic:

- Viceprezident pro členství
- Viceprezident pro vzdělávání a certifikace
- Viceprezident pro IT
- Viceprezident pro finance

Hladký průběh voleb zajišťuje Volební komise ve složení Z. Cecava, V. Petrová a D. Merten.


Členem Výboru se může stát fyzická osoba, která je členem Spolku po dobu delší než 2 roky. Člen Výboru po svém zvolení musí:

- být členem Spolku po celé své funkční období, 
- podepsat Etický kodex ICF a dodržovat všechna jeho ustanovení, 
- být vzorem lídra ICF 

Člen Výboru nesmí mít společné obchodní zájmy s ostatními členy Výboru a nesmí být vedoucím a členem řídících orgánů jiných profesních organizací souvisejících s koučováním. 

Svou kandidaturu můžete podat nejpozději do 31.3.2022. 

Přestože je třeba obsadit ve Výboru konkrétní pozice, svou kandidaturu podávejte na pozici člena Výboru. Konkrétní rozdělení rolí proběhne na prvním zasedání Výboru. 

Ve své kandidatuře nezapomeňte mimo jiné zmínit:

- proč se o roli ve Výboru ucházíte a jaká je Vaše motivace
- jaké oblasti byste se v případě Vašeho zvolení chtěli věnovat 
- kam byste chtěli naši pobočku ICF za dva roky posunout 
- jakými zkušenostmi a dovednostmi přispějete k činnosti Výboru

Své kandidatury můžete podávat prostřednictvím tohoto online formuláře. V případě jakýchkoliv technických komplikací můžete svou kandidaturu podat také prostřednictvím emailové adresy info@coachfederation.cz

Samotné volby proběhnou v dubnu 2022 a o výsledcích voleb vás budeme informovat nejpozději začátkem května, kdy bude probíhat i předání jednotlivých agend novému Výboru. Od 1.6. 2022 začne novému Výboru dvouleté funkční období.

Chtěli bychom Vás podpořit v tom, abyste se přihlásili co nejdříve a tak pomohli rozvíjet českou pobočku International Coaching Federation i profesionální koučování v České republice.

Ke kandidatuře můžete také povzbudit někoho jiného, o kom si myslíte, že by byl vhodným kandidátem pro roli člena Výboru. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat

Za Volební komisi 
Zdeněk Cecava
kouc@zdenekcecava.cz

Volby členů Výboru ICF ČR 2022-2024
Jan Novák
7 března, 2022
Sdílet tento příspěvek