Aleš Kohoutek

profesionální kouč a mentor

Specializace

Kariérový koučink Management a specialisté Top Executive Životní koučink

Regiony působení

Online Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

Koučovací praxe

Hodiny praxe 3000 hours
Hodiny ICF vzdělání 125 hours
Další vzdělání 16 hours

Již více než 20 let se pohybuji ve světě mezinárodního obchodu, managementu a leadershipu. 
Proto vím, že vést lidi a mít odpovědnost za výsledky je hra s vysokou obtížností. 
Jako profesionální kouč jsem strávil více než 3000 hodin s klienty a díky prokazatelným výsledkům je má praxe založena z 90 % na doporučení. Klienti

 

Mezi mé klienty patří úspěšné společnosti, které usilují o trvalý růst, a vedoucí pracovníci, kteří chtějí zlepšit své vůdčí schopnosti a zároveň získat větší uspokojení ze své práce. Koučovací přístup a specializace

Specializuji se na individuální koučink, vedení workshopů zaměřených na měkké i tvrdé dovednosti, tvorbu videokurzů a vedení mastermind skupin. Svůj přístup přizpůsobuji unikátním potřebám a preferencím každého klienta a plynule kombinuji koučování a mentorink s využitím vědecky ověřených nástrojů, které urychlují týmový i individuální růst. 
Pokud chybí, pomáhám systematicky implementovat kulturu vítězného prostředí ve firmách v podobě integrace systému pro řízení firem do velikosti 250 zaměstnanců, který zahrnuje nastavení struktury dle odpovědnosti, krátkodobé a dlouhodobé plánování, nastavení četnosti a agendy schůzek, které šetří čas a marketingové strategie. Integrace systému zvýší hodnotu firmy odstraněním závislosti firmy na jeho majiteli a vede ke spokojenějšímu životu majitelů, vedoucích i zaměstnanců firmy.
Nejsem sám

 

Spolupracuji s dalšími profesionály v oblasti osobního rozvoje a marketingu.
Zkušenosti v číslech

·      20 let praxe v obchodu, managementu a leadershipu

·      3000+ odkoučovaných hodin

·      200+ spokojených klientů

·      40+ firemních klientů

·      200 hodin výcviku

·      6 let praxe interpretace psychologické diagnostiky 

 

Pokud chcete vědět víc, rád vás poznám. Kontaktujte mě přes e-mail, web, či sociální sítě. Pokud je to pro vás pohodlnější, využijte můj rezervační systém https://calendly.com/ales-kohoutek/uvodni-konzultce-60-min-s-alesem-kohoutkem-pcc

 

 

 

English version:

 

With over two decades of navigating the dynamic realms of international trade, management, and leadership, I bring a unique blend of expertise that combines strategic business acumen with a passion for personal development. In my previous role as a Global Manager for key players in the IT industry, I had the privilege of spearheading the localization and distribution of cutting-edge products across diverse global markets. Guiding teams in the Czech Republic, China, India, and Argentina, I learned firsthand the intricacies of effective leadership and the high stakes associated with delivering exceptional results. Beyond my corporate endeavors, my journey as a professional coach has been nothing short of fulfilling. With over 3000 hours dedicated to working closely with clients, my practice boasts a remarkable 90% referral rate, a testament to the tangible results achieved. You can explore recommendations from satisfied clients on both my website and LinkedIn profile, where I've cultivated a network of over 8000 leaders. Additionally, I regularly contribute articles and valuable content to further enrich the leadership community.
My clientele typically comprises successful companies aiming for sustained growth and leaders eager to enhance their leadership skills while deriving greater satisfaction from their roles. I specialize in individual coaching, conducting workshops covering both soft and hard skills, crafting video courses, and leading mastermind groups. Tailoring my approach to the unique needs and preferences of each client, I seamlessly blend coaching and mentoring, leveraging scientifically validated tools to accelerate team and individual growth.
Contact me via e-mail or book online meeting directly via calendly: https://calendly.com/ales-kohoutek/uvodni-konzultce-60-min-s-alesem-kohoutkem-pcc

 

Specifické vzdělání kouče

Název Vzdělávací instituce Hodiny Typ tréninku Rok ukončení Certifikát
Coachville Center for Coaching Mastery Coachville LLC 125 ICF ACTP 2022 Náhled
Odborné školení psychodiagnostiky WORKtest Assessment technology s.r.o. 16 Bez ICF akreditace 2021 Náhled Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?

Více o certifikacích ICF